Open Day online na Přírodovědecké fakultě

Připoj se v sobotu 7. listopadu a objev svoji vysněnou fakultu!

Program na tebe čeká od ústavů z areálu na Kotlářské (antropologie, geologie, geografie, fyzika či matematika) a v Kampusu (chemie a biologie).

Co si pro tebe nachystaly ústavy z areálu na Kotlářské?

Baví tě přírodní vědy? Chceš nahlédnout pod pokličku spoustě zajímavých oborů? Zúčastni se Open Day Přírodovědecké fakulty na Kotlářské a zjisti více!  

Na začátku každého bloku se během krátké přednášky dozvíš užitečné informace o fakultě a studentském Brně. Následně si budeš moci vybrat z několika programů na jednotlivých ústavech.

Antropologie 

Zajímá tě člověk? Jak vypadá, jaká je jeho historie a kdo jako lidstvo jsme? Kam jdeme a kdo jsou ti druzí? Chceš porozumět sobě samému? 

Pak jsi tu na správném místě – antropologie je totiž věda o člověku v tom nejširším slova smyslu. Pokud tě zajímá člověk ze všech možných úhlů, chceš studovat obor, který má široké uplatnění, a mít zároveň velký přehled – tak se přihlas na Antropologii! 

Fyzika 

Baví tě fyzika a zajímá tě, jak vypadá její studium na Masarykově univerzitě? Pak se zaregistruj na náš Open Day program, kde se dozvíš vše potřebné. Na začátek zmíníme obecné informace o studiu jak se k nám dostat, jaké jsou požadavky na studenty, jaké předměty tě čekají, jaké jsou možnosti zahraničních stáží apod. V druhé části krátce představíme jednotlivé studijní programy. Řekneme, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jaké mají uplatnění a čím se zabývají naše výzkumné skupiny. 

Pokud tě bude zajímat něco podrobněji, rádi se jako současní studenti podělíme o naše zkušenosti.

Geografie 

Zapomeň na memorování hlavních měst a názvů řek... U nás se naučíš tvořit webové mapy, vymyslet, kde postavit další nákupák, nebo porozumět přírodním procesům, jako je změna klimatu či sesuvy půdy. Trocha informatiky, práce v terénu nebo filozofování u piva, to všechno patří ke studiu Geografie. Chceš vědět víc? Rádi tě uvidíme na letošním Open Day v sekci Geografie. 

Geologie 

Zajímá tě, po jakých horninách chodíme? Co za minerály se nachází v tvém mobilním telefonu? Geologové tě rádi virtuálně provedou svým ústavem a vše objasní. Ukážou ti geopark, mineralogické a paleontologické sbírky a také ti předvedou Ramanův spektrometr a elektronovou mikrosondu v akci. 

Matematika a statistika 

Na Ústavu matematiky a statistiky si budeš moct na dálku vyzkoušet matematický pokus, se studenty se pobavíš o studiu a zjistíš, co ti může dát matematika. A pokud budeš chtít, můžeš si poslechnout „jak dokázat, že něco nejde“. 

Zarezervuj si termín "na Kotlářské"

     • Fakulta a vše o oborech 
     • Co čekat od studia 
     • Praxe a výjezdy do zahraničí
     • Studenti studentům 

 

 

Načítám...
Načítám...
Načítám...

Co si pro tebe nachystaly ústavy z Kampusu?

Máš zájem o aktuální dění ve světě na poli vědy? Baví tě objevovat nové věci, hledat souvislosti tam, kde je většina lidí nevidí? Nejen tohle nabízí přírodovědecká fakulta svým studentům. Již v rámci studia se zapojíš do opravdových vědeckých výzkumů, budeš pracovat na špičkových pracovištích s nejmodernějšími technologiemi a získáš tak ceněnou praxi užitečnou pro tvé budoucí povolání.

Ať už jde o práci v laboratoři, vytváření simulací dějů mikrosvěta v nejnovějších počítačových programech či práci v terénu, přírodověda ti nabízí širokou škálu studijních programů a ještě širší výběr předmětů, které můžeš studovat a nejen v rámci učitelských programů je kombinovat.

Nejzasvěcenějšími do studia a vysokoškolského života jsou samozřejmě studenti. Nepromeškej šanci je osobně poznat a připoj se k Open Day! V rámci Open Day online tě letos čeká možnost zhlédnutí experimentů prováděných na jednotlivých ústavech, populárně naučné přednášky a prohlídka kampusu, při které ti povíme užitečné tipy pro studium na přírodovědě.V každém časovém bloku budou také otevřeny chatovací místnosti. Budeš zde moci osobně potkat nás, studenty PřF, a zeptat se na cokoli, co tě zajímá o studiu, volném čase, Erasmu a spoustech dalších věcí, které život vysokoškoláka přináší!

Na výběr bude program z následujících pracovišť:

Ústav chemie

Chemie není suchopárná věda o vzorcích a rovnicích, která je provozována jen v laboratořích. Udivující pestrost a proměnlivost našeho světa je z velké části dána možností poskládat z nemnoha prvků nepřeberné množství chemických sloučenin s odlišnými vlastnostmi. Chemie atomy a molekuly nejen studuje a poznává zákonitosti jejich chování, ale sama také cíleně vytváří nové látky. Zajímá tě víc? Připoj se k Open Day online!

Ústav biochemie

Biochemie je obor, který se zabývá stavbou živých organizmů, procesy probíhajícími v nich i regulací těchto procesů. Díky těmto znalostem můžeme například sledovat osud léčiv i jedovatých látek a tzv. xenobiotik (látek organizmu cizích) v organizmu. Dále dovedeme využít mikroorganizmy k produkci nejrůznějších látek. Připravili jsme pro tebe poutavá videa pokusů a krátkou populárně naučnou přednášku na téma Biochemie jako základ života.

Ústav experimentální biologie

Ústav experimentální biologie se zabývá studiem živých organizmů na všech jeho úrovních – od studia genů a buněčné signalizace až po biologii celých organizmů. A co ti nabídneme na letošním Open Day? Těšit se můžeš na videa některých specializací, na fotky z našich pracovišť nebo na populárně-naučnou přednášku.

Ústav botaniky a zoologie

Ústav botaniky a zoologie se zaměřuje na výzkum v biosystematických a ekologických oborech. Řeší problematiku diverzity, příbuzenských vztahů a klasifikace organizmů, ekologické vazby jednotlivých druhů a společenstev. Zkoumá, jak se živá příroda vyvíjí v návaznosti na přirozené i člověkem vyvolané změny v celých ekosystémech. Na co se můžeš těšit na Open Day? Připravili jsme videa o jednom z největších herbářů v České republice; jak se využívá molekulární biologie v botanice nebo o spolehlivosti mobilních poznávacích aplikací. Těšit se můžeš také na přednášku Michala Horsáka o krásách a záludnostech terénní biologie.

CEITEC (výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií)

Čím se zabývá mezinárodní výzkumný institut CEITEC MU a co ti může přinést? To zjistíš v multimediálních virtuálních prohlídkách, kde ti představíme nejen náš výzkum, ale i mezinárodní CEITEC PhD School, špičkově vybavené laboratoře i pravidelné akce, které by sis neměl(a) nechat ujít. Zároveň si můžeš otestovat, co sis o nás zapamatoval(a) v online CEITEC kvízu, a získat drobnou tematickou odměnu. Nahlédni pod pokličku výzkumu institutu, který patří mezi nejlepší v České republice a nadprůměrné v Evropě, a sleduj #CEITECScience.

RECETOX (centrum pro výzkum toxických látek v prostředí)

Centrum RECETOX se zabývá výzkumem a vzděláváním odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. To zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských  tkáních, hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků na molekulární úrovni, souvisejících rizik a zdravotních dopadů, vývoj nových analytických a separačních technik, vývoj diagnostických chemických nástrojů, matematických modelů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů.

Na Open Day se můžeš těšit na zajímavé přednášky. Dělají ti starosti pesticidy v českých i zahraničních půdách? Nejen tobě, ale také odborníkům z centra RECETOX. V populárně naučné přednášce prof. Jakuba Hofmana se dozvíš, jak spolu souvisí zdraví, půda a životní prostředí. A jsou vědci potřeba, když máme v toxikologii roboty? Toxikologické video o sféroidech, bioreaktorech a robotech tě seznámí s odpovědí. 

Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR)

Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) na Přírodovědecké fakultě MU se zaměřuje na výzkum biomolekul (proteinů, nukleových kyselin, oligosacharidů) na atomární úrovni s využitím experimentálních a výpočetních metod. Ústav má k dispozici špičkové vybavení pro nukleární magnetickou rezonanci, krystalografii, studium biomolekulárních interakcí, genomiku a proteomiku. Pracoviště má přístup k výkonným výpočetním kapacitám využívaným pro potřeby výpočetní chemie, bioinformatiky a chemoinformatiky. Chceš si všechno prohlédnout? Zaregistruj se!

Zarezervuj si termín "v Kampusu"

   • Setkej se se studenty fakulty 
   • Prohlídni si vybrané ústavy
   • Zažij svou první přednášku!

 

Načítám...
Načítám...
Načítám...

Daniel Kašík, fakultní koordinátor

„Jmenuji se Daniel a na fakultě studuji teprve druhým rokem. Ke studiu mě přivedly především akce pořádané na půdě Geografického ústavu, například mapathony projektu Missing Maps. Právě tato dobrovolnická setkání byla jeden z důvodů, proč jsem začal na přírodovědecké fakultě kartografii a geoinformatiku studovat. Kromě studia nabízí Brno spoustu příležitostí, jak si užívat volný čas – kluby, spolky, knihovny, muzea, parky i zapadlé kavárničky s malebným výhledem. Tak neváhej. Nudit se tu rozhodně nebudeš!“

Daniel Kašík, fakultní koordinátor
Přírodovědecká fakulta, Geografická kartografie a geoinformatika

Lenka Jurasová, fakultní koordinátorka

„Chemie, biologie, fyzika, matematika… k těmto předmětům jsem měla na gymnáziu blízko. Přírodovědecká fakulta pro mě byla tedy při výběru studia jasnou volbou. Poskytla mi volnost ve výběru předmětů, zaměření mé bakalářské i diplomové práce a v neposlední řadě i možnost absolvování zahraniční stáže. Neměnila bych.“

Lenka Jurasová, fakultní koordinátorka
Přírodovědecká fakulta, Analytická biochemie

Odkud pro vás vysíláme online?
Podívej se na mapu!

Načítám mapu…

Další fakulty