5. 3. 2018

Artios Pharma uzavře s MU licenci na sloučeniny pro nádorovou terapii

Britská společnost Artios Pharma, která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny, uzavře s Masarykovou univerzitou licenční smlouvu. Ta firmě umožní využívat k výzkumu takzvané inhibice nukleáz patentované sloučeniny Masarykovy univerzity. Nukleázy jsou enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA (DDR). Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, odborníci se proto domnívají, že látky blokující činnost nukleáz mohou mít široký potenciál při léčbě celé řady nádorů.

Masarykova univerzita s firmou Artios Pharma už téměř rok spolupracuje na vývoji nových léků na nádorová onemocnění. Artios Pharma nyní uplatnila opci k uzavření licenční smlouvy, a bude tak moci přednostně licencovat výsledky tohoto výzkumného programu.

„Těší nás, že můžeme oznámit licencování našeho společného výzkumu inhibice nukleáz s Masarykovou univerzitou. Dokazuje to velký pokrok, kterého jsme v rámci naší spolupráce s výzkumnými týmy Lumíra Krejčího a Kamila Parucha dosáhli. Program, který bude licencován, má potenciál stát se základem pro novou špičkovou léčbou rakoviny založenou na DDR, což dále potvrzuje naši pozici lídra v této oblasti,” říká Niall Martin, generální ředitel společnosti Artios Pharma.

„Jsme nesmírně potěšeni, že se společnost Artios rozhodla v rámci naší strategické spolupráce licencovat výzkumný program inhibice nukleáz a jsme velmi pyšní na náš společný výzkumný tým na Masarykově universitě. Věříme, že nukleázy mají potenciál dát vzniknout nové vlně inovativních terapií rakoviny založených na DDR. Jsme přesvědčeni, že Artios je schopen dotáhnout tento program do klinického použití, aby mohl být přínosem pro pacienty s rakovinou,” uvádí Lumír Krejčí.

O společnosti Artios Pharma Ltd.
Společnost Artios je přední společností zaměřující se na vývoj léčiv proti rakovině související s poškozením DNA (DDR). Společnost byla založena v květnu 2016 a je vedena zkušeným výzkumným týmem s osvědčenou odborností v oblasti vývoje DDR léčiv. Společnost Artios buduje základ nové generace programů DDR, a to i díky jedinečnému partnerství s Cancer Research Technology (CRT), vývojovým a komercializačním oddělením Cancer Research UK (CRUK) a předními světovými výzkumníky v oblasti náprav poškozené DNA. Mezi investory společnosti patří SV Health Investors, Merck Ventures, Touchstone Innovations, Arix Bioscience plc, CRT Pioneer Fund (spravované společností Sixth Element Capital) a společnost AbbVie Ventures. Artios sídlí v Babraham Research Campus v Cambridge ve Velké Británii.

O DNA Damage Response (DDR)
Poškození DNA se objevuje v buňkách lidského těla neustále a vede ke vzniku mutací, které v případě selhání jejich opravy vedou k zániku buňky. Buňky proto mají k dispozici síť opravných mechanismů, jež slouží k nápravě poškození v DNA. Tento proces je známý jako DNA Damage Response (DDR). V rakovinných buňkách dochází ke ztrátě některých opravných mechanismů, buňky pak spoléhají na alternativní způsob opravy DNA, který je nezbytný pro jejich přežití. Tím, že vědci potlačí DDR proces v rakovinných buňkách, mohou selektivně tyto buňky zabíjet a zároveň ušetřit zdravé buňky, které jsou i nadále schopny svou DNA opravovat. Inhibitory DDR proto mají potenciál působit jako samostatné látky, které selektivně zabíjejí nádorové buňky u karcinomů s určitými opravnými vadami. Mohou však být použity i jako látky, které zesilují účinek látek poškozujících DNA a zvyšují účinek radioterapie; potenciálně mohou být také využívány v kombinaci s novými terapiemi včetně imuno-onkologických způsobů léčby.

O nukleázách
DNA nukleázy jsou skupinou enzymů, které štěpí vlákna DNA. Tyto bílkoviny jsou obecně přítomné v buňkách a hrají důležitou roli v opravě DNA tím, že rozpoznávají místa poškození a odstraňují je od okolní DNA. Nukleázy se účastní různých procesů opravy DNA, které zahrnují replikaci DNA, opravu bází, nukleotidů a dvouvláknových zlomů. Artios věří, že inhibitory nukleáz mohou mít široký potenciál využití pro cílenou léčbu různých typů rakoviny, především pak nádorů, které mají chybu v procesu opravy DNA, a jsou tak odkázané na alternativní opravné DNA dráhy závislé na funkci nukleáz.
Spolupráce společnosti Aritos s Lumírem Krejčím a Kamilem Paruchem na Masarykově univerzitě se zaměřuje na výzkum a vývoj nových možností léčby nádorových onemocnění za pomocí inhibice nukleáz. Podmínky dohody umožňují společnosti Arios licencovat jednu čí více nukleáz pro další vývoj a komercionalizaci.

 

Stáhnout článek .pdf 509 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info