16. 8. 2023

Do Univerzitního kina Scala se už letos studenti ani veřejnost nevrátí

Stavebně-technický průzkum, který probíhá od července v budově na Moravském náměstí 3 a Jakubském náměstí 5, kde sídlí Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, odhalil další závažné závady na konstrukci zastřešení objektu. Podle vyjádření statika nebude možné ani jeden za sálů využívat.

 

„Dnes jsem obdržel od města zprávu, která se týká dalších závažných poruch, znemožňujících provoz v Univerzitním kině Scala. Nesmírně mne to mrzí, neboť ve Scale v tuto chvíli ztrácíme historický objekt kina, prostor k setkávání s širokou veřejností a místo k pořádání významných univerzitních akcí, přesahujících rámec samotné univerzity. Musíme však dbát na bezpečí návštěvníků a rozhodnutí majitele objektu, kterým je město Brno, respektovat. Jsme důležitou vzdělávací i kulturní institucí a budeme dál intenzivně hledat možnosti, jak být v Brně i nadále aktivní. Jednání se zástupci města Brna o dalších příhodných prostorách budou samozřejmě následovat,” vyjádřil se rektor MU Martin Bareš.

 

Podle záměru statiků a průzkumu na konci července měly provoz Univerzitního kina Scala prodloužit kovové výztuhy nosné konstrukce s tím, že prostory kina budou pro akce MU i veřejnost přístupné od října do konce roku 2023.

„Bohužel aktuálně detekovaná výrazná koroze hlavní výztuže sloupů objektu spolu s již dříve zjištěnými závadami vedly statika již nyní k jednoznačnému závěru, že konstrukce nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a že budovu není možné provozně dál využívat,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stav budovy je podle vedení města tak závažný, že před druhou etapou průzkumu, která podle smlouvy začne v lednu 2024, se musí prostory kina i divadla vystěhovat.

 

Uzavření Univerzitního kina Scala se dotkne také výuky na filozofické fakultě, neboť sálu fakulta využívala pro studijní programy, stejně tak cyklu studentského kina, který připravují studenti Ústavu filmu a audiovizuální kultury filozofické fakulty. Masarykova univerzita nyní musí hledat prostory pro výuku v rámci vlastních kapacit i prověřit možnosti nabízené městem Brnem. Stejně tak budou muset být přesunuty společenské akce, konference a naplánovaný kulturní program. Konkrétně v listopadu se v Univerzitním kině Scala měla uskutečnit pravidelná oslava výročí sametové revoluce.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info