10. 5. 2024

Latinská Amerika na dosah ruky i na doslech

Vzácné hosty z Latinské Ameriky přivítá v týdnu od 13. května v Brně Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU) v rámci unikátního propojení mezinárodního projektu na záchranu domorodých jazyků, bienále o iberoamerické kultuře a výstavy o Amazonii.

Bez popisku

Vzdálenost více než deset tisíc kilometrů urazí delegace z Ekvádoru a Salvadoru, které se v Brně setkají se svými kolegy a kolegyněmi z mezinárodního projektu EPSULA. Ten napomáhá vytvoření online portálu, který uchová vybrané mizející domorodé jazyky Latinské Ameriky. „Projekt EPSULA je jedním z úspěšných mezinárodních počinů univerzity. Jeho výsledky mohou mít značný vliv na jazykovou výuku na evropských univerzitách, které tak budou moci do svých programů zařadit jedinečné původní pedagogické materiály. Současně se dobrá praxe Masarykovy univerzity a dalších evropských partnerů v oblasti měkkých dovedností ve vzdělávání rozšíří na univerzity v Ekvádoru a Salvadoru,“ upřesňuje prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity Michal Bulant.

Zástupce španělské a finské univerzity a latinskoamerických hostů přivítá v pondělí 13. května Anna Putnová ze zastupitelstva města Brna. Pozvání Masarykovy univerzity přijali také velvyslanci Peru a Brazílie z Prahy a Salvadoru z Berlína, honorární konzul Salvadoru a zástupci velvyslanectví Kolumbie ve Vídni. Společně s latinskoamerickými hosty projektu EPSULA budou ve čtvrtek 16. května součástí Iberoamerického týdne v Brně, kde si zájemci můžou poslechnout více o online portále domorodých jazyků a dalších aktivitách v Amazonii. Do programu bienále, které zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, je Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity zapojeno poprvé. Ředitel CJV Libor Štěpánek v tom vidí velký úspěch: „Celý týden je nesmírně důležitý zejména z pohledu globálního dosahu aktivit Masarykovy univerzity. Cílem Centra jazykového vzdělávání je vedle výuky jazyků a rozvíjení jazykové vybavenosti také podpora intelektuálního a osobnostního růstu jednotlivců, poukazování na bohatost odlišných kultur a přibližování cizojazyčných komunit veřejnosti. Všechny tyto cíle projekt EPSULA i zapojení centra do bienále iberoamerických kultur přesně naplňuje.“

Nevídaný přesah a propojení desítek institucí a odborníků v Brně dále nabídne výstava v Moravském zemském muzeu Tisíc tváří Amazonie, u níž je Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity hlavním partnerem. Představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a do její celkové přípravy CJV v nevídané míře zapojila právě příslušníky místních etnik. Návštěvníkům tak výstava přiblíží jejich chápání přírody, mytologii, náboženství, zvyky a další aspekty kultur Latinské Ameriky.

Autorkou výstavy je hispanistka Athena Alchazidu z CJV MU, která díky mezinárodnímu univerzitnímu projektu například získala přístup k unikátním nahrávkám z Amazonie. „Abychom výstavu opravdu otevřeli co nejširšímu publiku, přizvali jsme žáky a žákyně brněnské ZUŠ Smetanova, aby načetli audioprůvodce pro nevidomé a také příběhy a mýty, které se povedlo přes projekt zaznamenat. Ty českým návštěvníkům ukážou přemýšlení vzdálených etnik a jejich pojetí světa,“ říká Alchazidu. Spoluautorkou výstavy je i Narcisa de Jesús Ullauri Donoso, antropoložka z Universidad del Azuay z Ekvádoru, která přiveze do Pavilonu Anthropos sbírkové předměty ze své rodné země.

Výstava v Moravském zemském muzeu osvětlí život vzdálených komunit i pomocí autentických videonahrávek, haptických předmětů z dílny střediska Teiresiás (Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky z Masarykovy univerzity), popisků v Braillově písmu a dalších elementů. Návštěvníci si budou navíc moci vybrat mezi češtinou, španělštinou a angličtinou, čímž se výstava otevírá i početné komunitě cizinců v Brně a celé České republice.

Více o unikátní výstavě Tisíc tváří Amazonie odhalí tvůrci za přítomnosti zahraničních delegací na vernisáži, která se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v 17:00 v Pavilonu Anthropos v Brně.

Účast přislíbili:
Velvyslankyně Brazílie Sonia Regina Guimaraes Gomes
Velvyslanec Peru v Praze Néstor Popolizio
Velvyslankyně Salvadoru v Berlíně s působností pro ČR Florencia Eugenia Vilanova de von-Oehsen
Honorární konzul Salvadoru Pavel Berg

---------------------------------------------------------------------

EPSULA (Educational Portal for Sustainable Cultural Diversity in Latin America) je projekt koordinovaný Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, které spolupracuje s dalšími šesti univerzitami z Ekvádoru, Salvadoru, Španělska a Finska. Vznikne z něj online portál, který pomůže nejen uchovávat jazyky pro budoucí generace, ale zároveň poslouží jako zdroj výukových materiálů do škol. Domorodá etnika často nemají vlastní písmo, a tedy vlivem větších jazyků, jakými jsou španělština nebo portugalština, zanikají. Cílem šesti univerzit z Ekvádoru, Salvadoru, Španělska, Finska a Česka tak je zachovat domorodé jazyky a sdílet tuto databázi budoucím generacím. „Nahrávky, videa a další materiály budou sloužit nejenom univerzitám, ale také například cestovním agenturám, neziskovým organizacím a dalším, kteří podporují udržitelný rozvoj v odloučených lokalitách,“ říká koordinátorka projektu Barbara Staffolani z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

Stáhnout článek .pdf 167 kB
Stáhnout fotky .zip 19 361 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info