21. 3. 2024

Ekonomie zdravotnictví získala akreditaci jako nový studijní program: bude vychovávat odborníky na zlepšení českého zdravotního systému

Na Masarykově univerzitě získal akreditaci pro výuku profesionálů v oblasti ekonomie zdravotnictví magisterský studijní program Applied Health Economics (AHE). Na podzim 2024 bude otevřeno přijímací řízení pro první zájemce. Jedná se o navazující studium vhodné například pro ekonomy, manažery, lékaře, právníky, farmaceuty a další experty, kteří chtějí dále rozvíjet své analytické a jiné profesní dovednosti. Výuka bude zahájena od akademického roku 2025/26, bude probíhat v angličtině a povedou ji přední odborníci Masarykovy univerzity. Absolventi programu získají moderní vzdělání v oblastech ekonomie zdravotnictví, veřejného zdraví, epidemiologie, zdravotnického práva, etiky či produktů a služeb ve zdravotnictví.

Jana Soukopová, garantka nového studijního programu AHE na ECON MUNI, a Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII)

Akreditovaný studijní program AHE je výsledkem spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity pod vedením ECON MUNI – na přípravě se dále podílela Lékařská fakulta MU, Farmaceutická fakulta MU, Fakulta sociálních studií MU, Přírodovědecká fakulta MU a Právnická fakulta MU. Studenti v rámci dvouletého studia, které bude nabízeno anglicky v prezenční formě, rozvinou své profesní dovednosti potřebné pro budoucí uplatnění na pozicích analytiků, manažerů, výzkumníků a jiných profesionálů na vedoucích pozicích ve zdravotnictví.

Jedním z tvůrců programu, který se bude aktivně podílet na výuce, je ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity Jakub Hlávka. Ten o AHE říká: „Kvalitních programů tohoto typu není v Evropě mnoho. Naším cílem je zařadit se mezi skutečnou špičku a vzdělávat odborníky, kteří pomohou zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v Česku a mnoha dalších zemích. Ačkoliv je výuka nabízena anglicky, naším cílem je být atraktivní i pro české nebo slovenské studenty, kteří získají v Brně vzdělání na světové úrovni a o které bude poté velký zájem ve veřejném, neziskovém, ale i soukromém sektoru.“

Studium bude nabízeno v blokové formě, aby se do něj mohli přihlásit i profesionálové, kteří zároveň pracují. První ročník bude zahájen několikadenním bootcampem, který studentům umožní poznat nové kolegy a vyučující a také firmy a instituce zapojené do výuky formou stáží, přednášek a konzultací. Při výuce bude využito moderních metod, mezi které budou patřit případové studie, datově-analytické projekty či simulace.

Absolventi programu získají kompetence mj. v hodnocení nákladové efektivity léků a dalších zdravotních intervencí, v oblasti datové analýzy a vizualizace, zdravotnických úhrad, řízení zdravotnických zařízení, epidemiologie a biostatistiky, podpory veřejného zdraví a nerovností v přístupu ke zdravotní péči, zdravotního práva či vývoje inovací.

Pro více informací navštivte webové stránky AHE: https://hepii.econ.muni.cz/ing-studijni-program

Více informací také ve videu:

https://hepii.econ.muni.cz/video-hepii

https://hepii.econ.muni.cz/en/video-ahe

Stáhnout článek .pdf 113 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info