15. 3. 2023

Filozofická fakulta MU přiblíží exilovou tvorbu hudebního skladatele Jana Nováka

Nová výstava Incursus barbarorum: skladatel Jan Novák v exilu připomene 55. výročí emigrace hudebního skladatele Jana Nováka. Výstava se zaměří na období let 1968 až 1984 a představí skladatelovu korespondenci, fotografie, ukázky z inscenací, latinské sbírky básní protestující proti okupaci nebo kopii rozsudku za opuštění republiky. Část dokumentů bude představena vůbec poprvé.

Jan Novák. Hudební skladatel a klavírista, jehož hudba po roce 1968 zmizela nejen z koncertních pódií, ale i z hudebních slovníků. Především na posledních šestnáct let Novákova života v zahraničí se zaměří nová výstava Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která je zároveň aktuální připomínkou nesamozřejmosti svobody reprezentované 55. výročím roku 1968.

Život hudebního skladatele Jana Nováka (1921–1984) je podle muzikologa Martina Flašara typickým příběhem středoevropského umělce 20. století. „Původem z katolické rodiny s exkluzivním vzděláním od Pavla Bořkovce, Aarona Coplanda a Bohuslava Martinů čelil po svém návratu z USA v únoru 1948 trvalému politickému nátlaku ze strany Svazu československých skladatelů. Přesto i v těchto obtížných podmínkách propagoval se svou manželkou, vynikající klavíristkou Eliškou Novákovou, tvorbu svého učitele Bohuslava Martinů. Na duchovní a morální úpadek společnosti reagoval příklonem ke klasické latině, která se mu stala intelektuálním útočištěm a vnitřním exilem,“ říká Flašar. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem v srpnu 1968, na kterou Jan Novák reagoval básnickou sbírkou Incursus barbarorum, se s těžkým srdcem rozhodl opustit svůj domov u Brněnské přehrady a s rodinou zamířil do exilu v Dánsku, Itálii a Německu. A právě na exilovou tvorbu Jana Nováka se výstava soustředí.

Výstavu doplní přednášky a besedy v Čítárně. Ve čtvrtek 27. dubna přiblíží dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš Novákovu orchestrální tvorbu a podělí se o vlastní dramaturgickou zkušenost s prováděním Novákových děl. Ve čtvrtek 4. května v Čítárně pohovoří lektor Ústavu klasických studií Tomáš Weissar, který se v přednášce nazvané Ianus Novák Latine loquens zaměří na skladatelův vztah k latině. „Nejen že Jan Novák zhudebňoval antické a středověké latinské básně, skládal také své vlastní. Latinsky dokonce mluvil a jeho snem bylo vychovat ze svých dcer rodilé mluvčí latiny,“ upřesňuje Weissar. Cyklus uzavře 18. května téma filmové tvorby Jana Nováka. Doktorandka ústavu hudební vědy Rebecca Grosschmidtová ve své přednášce promluví o Novákově spolupráci s významnými českými režiséry, jako byli Karel Kachyňa, Jiří Trnka či Karel Zeman. Všechny přednášky začínají v 18.00 hodin a stejně jako výstavu je hostí Čítárna / kavárna kaFFe filozofické fakulty v ulici Arna Nováka 1. Výstava potrvá do 31. srpna 2023, vstup na výstavu i doprovodný program je volný.

Incursus barbarorum: skladatel Jan Novák v exilu

Vernisáž: 22. března 2023 v 18.00 hod., zahájení výstavy doplní krátká přednáška Martina Flašara s hudebními ukázkami.

Doprovodný program:

  1. dubna, 18.00 hod., Orchestrální tvorba Jana Nováka: přednáška a debata s dramaturgem Filharmonie Brno Vítězslavem Mikešem
  2. května, 18.00 hod., Ianus Novák Latine loquens: přednáška lektora Ústavu klasických studií FF MU Tomáše Weissara
  3. května, 18.00 hod., Filmová tvorba Jana Nováka od 60. let 20. století: přednáška doktorandky Ústavu hudební vědy FF MU Rebeccy Grosschmidtové
Stáhnout článek .pdf 110 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info