5. 6. 2023

Látka na léčbu leukemie z Masarykovy univerzity obdržela americký patent

Tým docenta Marka Mráze z Masarykovy univerzity a FN Brno získal americký patent na využití GAB1 inhibitorů v léčbě hematologických malignit. Tento úspěch vychází z více než desetiletého studia GAB1 proteinu a jeho úlohy v biologii B buněčných malignit a je příkladem excelentního základního výzkumu s aplikačním potenciálem.

Marek Mráz 

Velkého milníku při výzkumu chronické lymfatické leukémie se podařilo dosáhnout vědci Marku Mrázovi, který působí v CEITEC Masarykovy univerzity. Jeho tým obdržel první patent na americkém území na možné využívání GAB1 inhibitorů jako léčiva pro hematologické malignity (leukémie a lymfomy). Mráz a jeho tým v roce 2018 získal ve vědecké komunitě velmi ceněný ERC Starting Grant, a i díky němu se mohl zaměřit na intenzivní výzkum vzniku a léčby chronické lymfocytární leukémie, nejčastějšího typu leukémie u dospělých lidí (jde o nádorové onemocnění z B-lymfocytů, tedy buněk imunitního systému, které jinak brání tělo před patogeny tím, že vytvářejí protilátky).

Přihláška do patentového řízení v USA byla podána v roce 2020 a od této chvíle pracoval na udělení patentu i tým Centra pro transfer technologií MU. „Tento patent je monopolem na území USA na využívání GAB 1 inhibitorů jako léčiva na hematologické malignity (leukémie) a Masarykova univerzita s FN Brno jsou vlastníky těchto práv, což je nezbytná podmínka při vývoji nových léčiv a pro potenciální spolupráci s farmaceutickými společnostmi,“ říká Markéta Vlasáková, manažerka duševního vlastnictví CTT MU, která tým docenta Mráze provedla celým patentovým procesem.

Vývoj nových léčiv je multidisciplinární běh na dlouhou trať a vědecký tým docenta Mráze má oproti jiným výzkumným skupinám, které se také snaží vyhrát nad leukémií, určitou výhodu. „Klíčová je možnost opřít se o expertízu docenta Kamila Parucha (MU), který je velmi zkušeným medicinálním chemikem a se kterým plánujeme dále společně GAB1 inhibitory vyvíjet. Obrovskou devízou je i úzká spolupráce s klinickými lékaři na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno, která umožňuje studovat biologii GAB1 v kontextu primárních vzorků pacientů s CLL, lymfomů či akutní myeloidní leukémií,“ doplňuje Mráz.

Udělení amerického patentu je významným milníkem, rozhodně však nejde o fázi konečnou. „Terapeutické strategie v onkologii se v posledních deseti letech výrazně vyvíjí. Proto bychom chtěli mít postupem času nový inhibitor, který je specifický vůči cílové GAB1 molekule, má příznivý farmakokinetický profil, je patentově ochráněn a má potenciál využití u pacientů s jedním ze studovaných nádorových onemocnění krve,“ dodává Mráz.

Stáhnout článek .pdf 130 kB
Stáhnout fotky .zip 9 572 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info