11. 11. 2022

Masarykova univerzita podepsala memorandum o spolupráci s Krajem Vysočina

Prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity Jiří Hanuš a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek podepsali v Telči memorandum o spolupráci. Podpisu byli přítomni také kvestorka MU Marta Valešová, ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec či náměstkové hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a Roman Fabeš. Memorandum bylo uzavřeno na dobu neurčitou.

Podstatou memoranda je rozvoj spolupráce obou institucí v oblasti vzdělávání a prohlubování profesionálních znalostí a praktických dovedností studentů, účastníků vzdělávání a absolventů, zajištění odborných praxí a stáží, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Obě strany mají zájem v rámci svých možností rozvíjet a prohlubovat spolupráci, například v oblastech rozvoje Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči, při hledání a zpracování společných témat bakalářských, diplomových a doktorandských prací s praktickým využitím pro rozvoj území kraje nebo při hledání a přípravě studijních oborů s potenciálem průběhu výuky v Telči.

„Masarykova univerzita disponuje v Telči svým centrem, které je přímo na náměstí. Toto místo má svou historii a génia loci a je v univerzitním zájmu, aby sloužilo nejen akademikům a studentům univerzity, ale aby bylo otevřeno spolupráci s Krajem Vysočina. Uzavřené memorandum není jen proklamací, ale vyjádřením zájmu Masarykovy univerzity o prohloubení kontaktů v rámci vědeckého poznání, výuky a rozmanitých projektů. Jsem přesvědčen, že některých cílů se dá dosáhnout pouze vzájemnou kooperací, která znamená i obohacení všech zúčastněných,“ uvedl Jiří Hanuš, prorektor pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity.

Právě v tomto směru spatřuje vedení Kraje Vysočina velkou příležitost. „Pracoviště Masarykovy univerzity v Telči vidíme jako ideální pro případné budoucí vzdělávání, například pedagogických pracovníků. Je to dobrá lokalita pro pořádání vzdělávacích akcí, pracovních jednání, seminářů, konferencí a organizaci obdobných činností nejen pro akademiky, ale i pro studenty,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Masarykova univerzita není jedinou vysokou školou, se kterou Kraj Vysočina uzavřel memorandum o spolupráci. Kraj Vysočina má legitimní potřebu podporovat projekty vysokých škol, jejich investiční i vědecké aktivity. „Spolupráci s partnery z akademické sféry vnímám jako nezastupitelnou z pohledu rozvoje regionu, především pokud jde o přípravu kvalifikovaných odborníků pro regionální trh práce a podporu výzkumu, vývoje a inovací, včetně uplatňování jejich výsledků v praxi, což jsou zásadní předpoklady pro vyvážený růst a konkurenceschopnost regionu,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Stáhnout článek .pdf 98 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info