16. 11. 2023

Masarykova univerzita pořádá adventní knižní jarmark a literární festival Knihy v Brně

Nakladatelství Munipress jako součást Kulturního centra Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Jiřího Mahena pořádá adventní knižní jarmark a literární festival Knihy v Brně. Knižní jarmark doplní doprovodný program pro dospělé i děti v podobě besed, workshopů, autogramiád i autorských čtení a křtů nových titulů.

Akce určená pro širokou veřejnost se uskuteční v pátek a v sobotu 1. a 2. prosince v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na ulici Kobližná a v Moravské zemské knihovně na Kounicově ulici. V obou knihovnách budou mít návštěvníci možnost nakoupit knihy přímo od nakladatelů za výhodnější ceny, setkat se s autory, nakladateli a překladateli. Část pátečního programu cílí také na základní a střední školy. V KJM, MZK a na Právnické fakultě MU proběhnou pořady vytvořené speciálně pro ně.

K myšlence uspořádání knižní akce se vyjádřila ředitelka Nakladatelství Munipress PhDr. Alena Mizerová: „Naše univerzitní nakladatelství vydává až 350 titulů ročně. V Brně knižní veletrh či festival dlouhodobě chybí. Navíc je v dnešní době stále více potřeba podporovat čtenářství, povědomío kvalitní literatuře a propojení čtenářské obce s obcí autorskou a nakladatelskou. Proto jsme se rozhodli obohatit veřejný prostor a uspořádat knižní festival, který jsme si v loňském roce pilotně vyzkoušeli ve Scale pod názvem Knihy v kině. Letošní akci jsme připravili společně s MZK a KJM
a věříme, že se Knihy v Brně stanou pravidelným knižním počinem nejen pro Brno.“

Knihy v Brně v Moravské zemské knihovně

Knihy v Brně v Moravské zemské knihovně nabídnou produkci malých i velkých nakladatelů, odborných titulů a beletrie na ochozech šesti pater knihovny. „Doprovodný program chystaného knižního jarmarku je velmi pestrý a po dva dny nabídne besedy, přednášky, setkání s překladateli a autory. Jsme rádi, že naše knihovna přispěje svými prostory včetně konferenčních a přednáškových sálů ke krásné knižní akci pro širokou veřejnost,“ řekl ředitel MZK, prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Knihy v Brně v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Knihy v Brně v Knihovně Jiřího Mahena v Brně budou prezentovat literaturu pro děti, beletrii i krásnou literaturu v atriu knihovny v přízemí i na obou ochozech. Nabídku knih po oba dny doprovodí Literární festival v horních sálech knihovny. Dopolední program je vyhrazen výtvarným workshopům a setkáním s autory knih pro děti. Odpoledne nabídnou přednášky a besedy s autory pro dospělé i celé rodiny. „Chtěli bychom v rámci festivalu založit tradici zamyšlení a povzbudivého slova v začínajícím adventu. Letos na sebe tento úkol vzal spisovatel a salesián Zdeněk Jančařík. Jeho páteční adventní zamyšlení budeme živě streamovat i do MZK a vytvoříme tak mezi knihovnami pomyslný most,“ vysvětluje Mgr. Jan Baron, programový dramaturg KJM.

„Věřím, že jarmark čtenářům pomůže zorientovat se v nepřeberném množství nabídky. Lidé mají rádi doporučení, osobní prožitek, možnost setkat se s autorem a ve výsledku si tu svoji nej knihu odnést domů. Nebo se inspirovat a vyhlédnutý titul si později půjčit. Především však zažijí atmosféru knihovny, kam mohou vždy zavítat, a nejen v čase adventním čerpat klid, myšlenky a vědění,“ dodala ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická.

Knihy v Brně na Právnické fakultě MU

Knihy v Brně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřují na studenty středních škol, pro které jsou připraveny popularizační přednášky.

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Podrobný program Knihy v Brně: www.knihyvbrne.cz.

Stáhnout článek .pdf 143 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info