10. 6. 2019

Masarykova univerzita u příležitosti výročí poděkuje 99 partnerům

Ocenění za spolupráci a pomoc s rozvojem vzdělávání i vědecké práce předají ve středu 13. června v 19 hodin zástupci Masarykovy univerzity partnerským institucím a firmám. Na zahradní slavnosti v areálu Augustiniánského opatství bude uděleno 99 pamětních medailí partnerům, kteří spolupracují s různými částmi univerzity.

Jednotlivé fakulty a pracoviště vybíraly oceněné za jejich přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo na základě jejich společenské relevance. „Spolupráce a podněty zvenčí jsou nezbytným a zdravým hnacím motorem jak pro další bádání a posouvání poznání, tak pro uvědomění si významu a možností univerzity jako důležitého ekonomicko-inovačního hybatele,“ zdůvodnila udělování medailí Hana Svatoňová, prorektorka pro vnější vztahy.

Na seznam 99 medailistů se dostalo několik ústavů Akademie věd ČR, které s univerzitou hojně spolupracují na výzkumných projektech v různých odvětvích. Figuruje na něm i řada institucí, jako jsou archivy, muzea, knihovny, galerie nebo veřejnoprávní média. Pro všechny platí, že se u nich studenti uplatňují jako praktikanti a osvojují si pracovní dovednosti, a instituce tak získávají nové nápady a potenciál nových kompetentních pracovníků. Seznam všech oceněných je k dispozici na webu muni100.cz.

Je na něm například i Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost, který s univerzitou spolupracuje na výzkumu nebo přípravě bezpečnostního cvičení Cyber Czech. Vzájemné spolupráce se školou využívají i oba velcí výrobci mikroskopů, kteří mají v Brně své výrobny - Thermo Fisher Scientific a Tescan Orsay Holding. Jejich stroje se testují v univerzitních laboratořích a naopak studenti a absolventi pomáhají s jejich vývojem.

Pro ocenění si přijde také majitel obuvnické společnosti Josef Hanák, který vytvořil spolu s odborníky z fakulty sportovních studií patentovanou stélku a zdraví prospěšnou obuv. Obdrží ho i společnost Beznoska, která spolupracovala se specialisty Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny na projektu rostoucí endoprotézy stehenní kosti pro děti. A dostane ho například i technologická společnost Seznam.cz, jež se spolu s univerzitním Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky podílí na vývoji a provozování služby Haptické mapy.

Stáhnout článek .pdf 269 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv