26. 8. 2020

MU otevřela stipendijní program pro studenty a vědce z Běloruska

Pobytové stipendium pro 20 studentů z Běloruské republiky ve výši 10 až 12 tisíc korun měsíčně a možnost ucházet se o vědecký grant pro perzekvované akademiky až do výše jednoho milionu korun ročně nabízí Masarykova univerzita (MU). Reaguje tak na aktuální situaci obyvatel v této událostmi po volbách těžce zkoušené zemi. Výběr se bude řídit kvalitou uchazečů. Zájemci o stipendium z řad studentů mohou své žádosti zasílat na adresu belarus@muni.cz. Podmínky pro získání grantu pro vědce jsou zveřejněny na webu Grantové agentury MUNI

„Podporu pro vyhlášení tohoto stipendijního programu jsem obratem získal od děkanů našich fakult, které jsou připraveny uvolnit prostředky ze stipendijních fondů. Věřím, že tímto krokem motivujeme i ostatní univerzity a v duchu Masarykových myšlenek pomůžeme bránit se prací,“ řekl rektor MU Martin Bareš.

Nabídku vědeckých grantů je univerzita připravena financovat z vlastní interní Grantové agentury MU. „Podpora je určena pro vynikající vědce ze všech oborů v oblasti přírodních a humanitních věd. Grant poskytuje výzkumníkovi dostatečnou finanční podporu pro další rozvoj excelence jeho výzkumu a vytváří tak jedinečnou kariérní příležitost,“ upřesnila prorektorka pro vědu Šárka Pospíšilová. Výzva bude otevřena od poloviny září.

Vedení MU již začátkem minulého týdne vyjádřilo hluboké znepokojení nad děním v Běloruské republice v souvislosti s tamními prezidentskými volbami a s vývojem po těchto volbách. Vše nasvědčuje tomu, že nedávné volby v Bělorusku nebyly svobodné a spravedlivé a nebyla dodržena základní demokratická pravidla.

V této souvislosti vedení MU apelovalo na běloruské úřady, aby upustily od násilí a perzekucí vůči protestujícím občanům, kteří vyjadřovali či vyjadřují nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb, s falšováním hlasů a projevují touhu po demokratické změně a po lepší budoucnosti pro svou zemi.

Stáhnout článek .pdf 271 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info