24. 5. 2022

MUNI Award in Science and Humanities přivádí špičkového informatika Jana Křetínského „domů“

Doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D. získal MUNI Award in Science and Humanities (MASH), kterou bude realizovat na Fakultě informatiky MU (FI MU). Přijde z Technické univerzity v Mnichově (TUM), kde se pohybuje v oblasti formálních metod. Jako pro absolventa FI MU je pro něj grant mimo jiné příležitostí k návratu na domovskou alma mater.

Jan Křetínský

„Jsme velmi rádi, že se v letošní soutěži MASH podařilo beze zbytku splnit její hlavní smysl, tedy přilákat na Masarykovu univerzitu vynikajícího vědce působícího na špičkové zahraniční instituci a nabídnout mu takové podmínky, aby měl motivaci pro univerzitu pracovat a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky, ‟ uvedla prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU. Prestižní ocenění MASH, které Grantová agentura MU uděluje již pátým rokem, zajišťuje vědcům a jejich týmům vedle finanční podpory také rozvoj kancelářského a laboratorního zázemí, administrativní podporu i následnou popularizaci výstupů výzkumu.

Křetínský se na poli teoretické informatiky dlouhodobě věnuje verifikaci systémů a optimalizaci jejich spolehlivosti a dostupnosti. Detaily přiblížil v nedávném rozhovoru pro galerii absolventů FI MU, kde popsal i svoji dráhu od studenta tří fakult MU přes prestižní Institute of Science and Technology v Rakousku až na své stávající působiště na TUM.

„Velice si vážím tohoto ocenění, které mé vědecké skupině umožňuje přesun na mezinárodně nejen velmi kvalitní, ale tímto grantem i finančně konkurenceschopné pracoviště, a mně osobně i produktivní návrat na alma mater. Těším se na spolupráci s FI MU i celou Masarykovou univerzitou a na prohloubení vědecké a pedagogické spolupráce MU s mými zahraničními partnery i mým momentálním působištěm na TUM, které má – jako pravidelně nejvýše hodnocená fakulta informatiky v EU – nejen co nabídnout, ale i vůli tak konkrétními kroky učinit, ‟ přivítal nové možnosti Jan Křetínský.

Křetínský je v pořadí již druhým držitelem MASH, který se svým týmem obohatí výzkumné kapacity FI MU. Od roku 2018 zde působí Daniel Kráľ, odborník na teorii grafů. Jsme rádi, že můžeme Jana Křetínského a jeho tým přivítat na naší půdě a těšíme se na spolupráci.

 

Stáhnout článek .pdf 103 kB
Stáhnout fotky .zip 7 221 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info