29. 2. 2024

MUNI se stala evropským leaderem decentralizovaného brand managementu. Univerzita posiluje spolupráci s Canvou

Masarykova univerzita se stala jedním z nejvýraznějších evropských uživatelů nástroje Canva. V nástroji univerzita již třetím rokem spravuje a rozvíjí vizuální podobu značky MUNI. Počtem uživatelů, aplikací i šablon patří MUNI mezi průkopníky v Evropě. I proto Canva univerzitu vybrala pro případovou studii a její činnost zařadila do best practices společně s firmami, jako jsou Reddit, Zoom či Lonely Planet.

MUNI brand kit v Canvě 

Sedm let od zveřejnění nové identity z dílny Studia Najbrt se MUNI stala inovátorem decentralizovaného řízení vizuální identity. S více než stovkou aktivních uživatelů, 6 500 návrhy a 17 000 exportovanými soubory ročně se zařadila mezi leadery Canvou implementovaného brandingu. Společnost si proto univerzitu vybrala jako vzorového use-case zástupce ze střední Evropy pro případovou studii.

V Canvě je zapojeno více něž 300 univerzitních pracovišť – od fakult, ústavů až po katedry a zájmové spolky. I přes velký počet aktérů se MUNI daří udržet jednotný, a přitom dobře aplikovatelný brand. Díky propracovanému systému šablon, víceúrovňovému vzdělávání uživatelů, 33 brand kitům a dostatku předem definovaných variacích, může univerzita decentralizovat brand systém do cloudu a snížit tak náklady na grafické práce.

Uživatelům MUNI nabízí čtyři úrovně školení, od základů brandu, pravidel grafického designu až po expertní práci s Canvou. „Na základě dotazníkového průzkumu jsme do aplikace nachystali přes 150 nejčastěji poptávaných šablon. Celý systém dokážeme spravovat jen se dvěma seniorními grafiky. Ti zprostředkovávají uživatelům metodickou podporu a zároveň pečují o inovace celé značky,“ vysvětluje Tomáš Kudela, brand manažer a vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu Masarykovy univerzity. Běžní uživatelé přitom nezůstávají jen u základních grafických úprav. Statisticky nejoblíbenějšími funkcemi jsou mockupy a animované prezentace. Na vzestupu je také využití umělé inteligence pro úpravu fotek a editaci hudby.

K rozvoji šablon, funkcí a vzdělávání univerzita spolupracuje s Davidem Svobodou, verified Canva expertem. „Platforma univerzitě pomáhá s denní grafickou operativou, jako jsou například prezentace, letáky, plakáty, příspěvky na sociální média, vizitky a krátká videa. Devadesát procent všech grafických výstupů tedy může vznikat mimo ústředí univerzity. Hlavní grafici tak získávají prostor pro inovace a pro náročnější zadání na úrovni art directingu,“ dodává David Svoboda.

Zaškolením a předáním základních grafických kompetencí do rukou marketérů fakult, pořadatelů univerzitních akcí i samotných pedagogů MUNI meziročně šetří kolem 1 300 pracovních hodin grafiků. Systém není uzavřený a plnohodnotně funguje i při spolupráci s externisty. „Vloni jsme agenturám, marketérům a tiskárnám nasdíleli z brand systému přes tisíc grafických podkladů. U tiskáren jsme se zpočátku setkávali s nedůvěrou. Praxe ale ukázala, že od proškolených uživatelů nejsou s exporty problémy,“ uzavírá Tomáš Kudela.

O Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita (MUNI) je vysoká škola se sídlem v Brně. Byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů se řadí mezi druhou největší vysokou školu v České republice. Univerzita má deset fakult se širokou nabídkou studijních programů a celou řadu excelentních výzkumných pracovišť. Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.

O Canvě

Canva je bezplatná online platforma pro vizuální komunikaci a spolupráci. Jejím posláním je umožnit všem lidem na světě vstoupit do světa designu. Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní drag-and-drop a široké škále šablon může každý zhmotnit svůj nápad a vytvořit něco krásného. V Canvě lze najít řadu návrhů, od prezentací, dokumentů, webových stránek, grafiky pro sociální média, plakátů, oblečení až po videa. Součástí platformy je také rozsáhlá knihovna písem, stock fotografie, ilustrace, videozáznamy a zvukové stopy.

Stáhnout článek .pdf 106 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info