9. 2. 2023

Na Pedagogické fakultě dojde k prověření předmětových anket až do roku 2012/2013

Případy nevhodného chování některých pedagogů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě mají další hmatatelné důsledky. Do kontaktu se studujícími nepřijde už třetí vyučující ze zmíněné katedry. Odstaven od výuky do prošetření případu byl na základě podnětu, který obdržela tzv. fakultní kontaktní osoba určená pro nahlašování podobných případů.

Prošetřování případů nevhodného chování některých pedagogů na Pedagogické fakultě pokračuje. Po rozvázání pracovního poměru se dvěma vyučujícími podezřelými ze sexuálního obtěžování byl stažen z výuky další pedagog z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, který až do vyšetření celého případu nepřijde do kontaktu se studujícími.

„Vyhlásili jsme nulovou toleranci nevhodnému chování, obzvlášť tomu se sexuálním podtextem. Proto jednáme rychle, rázně a snažíme se velmi intenzivně, aby byly vyřešeny všechny podněty, které k nám přicházejí. Chceme být zodpovědnou, zdravou a bezpečnou fakultou a uděláme maximum pro to, aby studující, ale i uchazeči věděli, že k nám přicházejí do bezpečného prostředí,“ potvrdila rozhodnutí děkanka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Simona Koryčánková.

Pedagogická fakulta po provedených personálních změnách posledních dní intenzivně řeší také to, aby výuka všech předmětů na příslušné katedře mohla od nového semestru bez problémů pokračovat. V návaznosti na aktuálně prověřované a řešené případy nevhodného chování pedagogů rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš požádal děkanku Pedagogické fakulty o zvážení změn ve vnitřní organizaci fakulty směřujících k minimalizaci pravděpodobnosti opětovného výskytu podobného chování a jednání a také o prověření předmětových anket od roku 2012/2013 včetně.

„Vzhledem k tomu, do jak vzdáleného časového období medializovaná svědectví dotčených studentek sahají, to považuji za nutné. Z těchto důvodů požádám i Radu pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, aby projednala studijní kurikula a posoudila nezbytnost některých konkrétních kurzů, v nichž se prokazatelně objevovaly nevhodné vzorce chování či se projevovaly nežádoucí stereotypy,“ uvedl rektor Martin Bareš s tím, že děkanku Koryčánkovou požádal také o zprostředkování zápisů z jednání Akademického senátu Pedagogické fakulty, kde byly projednávány a diskutovány body týkající se problematiky sexuálního obtěžování, ochrany práv apod.

Vedení Pedagogické fakulty podniká opatření, aby se podobné případy nevhodného chování v budoucnu neopakovaly. Už v příštím týdnu proběhnou setkávání se studujícími za účasti facilitátora, aby fakulta získala zpětnou vazbu od studentů. V plánu jsou také školení vyučujících, série workshopů, aby všichni věděli, co je to nevhodné chování či sexuální obtěžování a jak se mu bránit. Setkávání se studenty a komunikace s nimi musí být podle děkanky Koryčánkové velmi intenzivní a otevřená.

„Cílem je nastavit férové a otevřené prostředí a jsem připravena udělat pro to maximum. Říkám tomu přístup otevřených dveří a sdíleného telefonu. Každý ze studujících má možnost mi zavolat. A pokud budou chtít přijít také osobně, tak je v nejbližším termínu přijmu a budu s nimi napřímo hovořit. Chci, aby všichni věděli, že jsou tu pro ně nejen kontaktní osoby nebo Poradenské centrum MU, ale že se mohou obrátit taky na mě. Chci, aby věděli, že i nejvyšší představitel fakulty je tu pro ně a jejich potřeby,“ uzavřela děkanka Simona Koryčánková.

Stáhnout článek .pdf 104 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info