22. 3. 2020

Na podporu akce „MUNI pomáhá“ věnovali lidé už milion korun

Jeden milion korun věnovali dárci na materiální podporu dobrovolníků, kteří se v rámci akce „MUNI pomáhá“ zapojili do zvládání krizové situace způsobené šířením nového koronaviru.

Studenti Lékařské fakulty MU pomáhají s odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem.

Již koncem minulého týdne vznikla na Masarykově univerzitě na základě výzvy rektora Martina Bareše dobrovolnická síť, která začala vyřizovat žádosti o pomoc ze strany institucí i jednotlivců. Od čtvrtka je navíc prostřednictvím webu munipomaha.cz možné finančně přispět na materiální zabezpečení činnosti dobrovolníků, bez kterého se tato pomoc neobejde. První milion korun se podařilo vybrat za tři dny a sbírka dál pokračuje.

„Vlna solidarity, která se zdvihla bezprostředně po vyhlášení světové pandemie mezi studenty a zaměstnanci a všemi dobrými lidmi, ať už se do pomoci zapojili osobně nebo finančním příspěvkem, je neuvěřitelná a dává naději, že společně tuto mimořádnou situaci zvládneme, a já proto všem ze srdce děkuji, “ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Peníze od dárců budou využity na nákup základních ochranných prostředků, především dezinfekce. „Jsme také rádi, že dobrovolníkům, kteří neváhali kromě svého času věnovat třeba i pohonné hmoty, když například odváželi mediky k dobrovolnické práci mimo Brno, můžeme nyní díky sbírce nabídnout finanční kompenzaci těchto nákladů. Technické zajištění koordinačních týmů, jako jsou telefony, základní občerstvení pro dobrovolníky, kteří bez nároku na odměnu pracují 12 a více hodin denně, bude rovněž hrazeno z této sbírky,“ doplnil Uher.

Do databáze dobrovolníků se už přihlásilo 2800 lidí, převážně z řad studentů Masarykovy univerzity, ale i jiných škol. Během prvního týdne od spuštění dobrovolnického centra, které pomoc organizuje, se na něj obrátilo již zhruba 266 jednotlivců a 52 institucí a většina z jejich požadavků již byla vyřízena nebo je v řešení. „Nyní je důležité, aby se informace o tom, že jsou dobrovolníci připraveni pomáhat, dostala k co nejvíce potřebným. Po celém Brně tedy roznášíme letáky a plakáty a prosíme o pomoc s jejich dalším šířením,“ uvedl ředitel centra Jiří Uher. Letáky a plakáty jsou k dispozici ke stažení na webu munipomaha.cz.

Již v pondělí zareagovali na žádost o pomoc studenti pedagogické fakulty, kteří se v prostorách univerzitního kampusu starají o děti zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno. Medici z pátých a šestých ročníků pomáhají v odběrových stanech Fakultní nemocnice Brno, ale také přímo v provozu nemocnice. Odborníci z řad zaměstnanců se zapojili do pomoci při samotné analýze vzorků, ke které se využívají i univerzitní přístroje. Další studenti nastoupili jako výpomoc na infolinkách Krajské hygienické stanice nebo linky 112, které se potýkají s velkým náporem volajících. Pomoc ve formě poradenství nabízí již také psychologové nebo právníci.

Stáhnout článek .pdf 275 kB
Stáhnout fotky .zip 6 861 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info