22. 3. 2023

Ombudsmankou Masarykovy univerzity byla jmenována právnička Eva Janovičová

Tvorba institutu univerzitního ochránce práv Masarykovy univerzity je zdárně završena. Rektor Martin Bareš dnes do nově zřízené pozice, která je reálně výkonnou součástí komplexního systému ochrany práv, jmenoval Evu Janovičovou, advokátku se čtrnáctiletou právní praxí.

Nová univerzitní ochránkyně práv Eva Janovičová přijímá v průběhu svého jmenování kytici od rektora Martina Bareše

Eva Janovičová, která se dosud věnovala převážně občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, titul JUDr. získala na půdě Masarykovy univerzity. „Řešila jsem soudní konflikty i mimosoudní vyrovnání. Jsem zvyklá být v neustálém kontaktu s klienty a ráda komunikuji s lidmi, proto mne také pozice ochránkyně práv oslovila,“ vyjádřila se Janovičová při zasedání Akademického senátu MU, který jednoznačnou volbu výběrové komise začátkem března schválil. „Studenti i zaměstnanci by měli vědět, že na škole existuje osoba, která se bude o věc zajímat, a je důležité, aby má činnost byla efektivní a pro všechny přínosná,“ doplnila Janovičová.

Premiérová univerzitní ochránkyně práv nastoupí do funkce 1. dubna a nejprve se seznámí s nastavením celého systému MU, vedením fakult, kontaktními osobami, interními směrnicemi a předpisy. Kromě řešení krizových situací se zaměří také na prevenci, osvětu, akademickou integritu či práci etické komise.

„Jsme rádi, že tento dlouhý, několikaměsíční proces je u konce. Až dosud jsme ochranu práv realizovali např. prostřednictvím kontrolních, mediačních, poradních nebo autoritativních orgánů v rámci univerzity, včetně specializovaných pracovišť pro specifické typy oznámení. Tyto procesy jsou nyní do nového systému ochrany práv integrovány a je jim dán jednotný ráz a institucionální zajištění právě v osobě ochránkyně práv,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Eva Janovičová se stává zároveň nejvyšším představitelem nově vznikajícího Odboru celouniverzitní ochrany práv, který bude podléhat přímo rektorovi: „Proto bylo nutné vytvořit i např. vnitřní předpis, který zakotvuje procesy a kompetence v komplexním systému ochrany práv včetně zajištění odpovídajících pravomocí a nezávislosti ochránce práv při vyšetřování různých druhů oznámení, ochrany oznamovatelů apod. Cílem bylo mít institut ochránce práv, který nebude existovat jen na papíře jako líbivá značka, ale bude účinně, nestranně a efektivně chránit práva v různých oblastech činnosti naší univerzity,“ doplnil prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák.

Eva Janovičová bude mít z pozice tzv. ombudsmanky v gesci např. prošetřování podnětů k ochraně práv, tvoření stanovisek a doporučení při řešení konkrétních případů, poskytování pomoci, mediaci a poradenství stranám konfliktů. Měla by také podávat návrhy na systémová řešení, spolupracovat na řízení rizik, v její gesci bude např. i garance a realizace Gender Equality Planu Masarykovy univerzity, dále bude přijímat nejen žádosti, stížnosti a oznámení vyžadující zvláštní postup a zvýšenou ochranu oznamovatelů, ale také v oblastech nerovného zacházení, akademické integrity a studijního poradenství.

Stáhnout článek .pdf 101 kB
Stáhnout fotky 404

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info