3. 5. 2022

Přírodovědecká fakulta připomíná výročí Mendela pěstováním hrachu i kuchařkou

Letošní 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela připomíná Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (MU) dvěma interaktivními akcemi, ve kterých hraje hlavní roli hrách. Právě při jeho pěstování v opatství na Starém Brně Mendel objevil a popsal zákony dědičnosti. Všestrannost zájmu tohoto génia, který se věnoval i včelařství, meteorologii, matematice, fyzice, chemii či pozorování skvrn na Slunci, pak představí série speciálních podcastů pod názvem Člověk Mendel, které bude fakulta postupně zveřejňovat zde.

„Gregor Johann Mendel svým vědeckým dílem položil v Brně v roce 1865 základy genetiky. Je proto právem nazýván otcem genetiky a přirovnáván k takovým velikánům, jako byli Koperník, Darwin, Einstein a další. Přesto se o osobnosti G. J. Mendela ví poměrně málo,“ popisuje v jednom z úvodních podcastů Jiřina Relichová z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Další díly pak posluchačům představí charakteristické rysy Mendelovy osobnosti a klíčové okamžiky v jeho životě. „Mendel se zajímal i o praktické záležitosti hospodaření. Ve svých dopisech domů se často zmiňoval o počasí, o přezimování stromů či ozimů, o nemoci brambor a kolik zrovna stojí na trhu to které obilí, komentoval, jak se dařilo přezimovat obilovinám a ovocným stromům a poskytoval praktické rady,“ uvádí Relichová. Část je věnována aktuálnímu výzkumu v oblastech, ve kterých pracoviště Přírodovědecké fakulty MU rozvíjí základy položené Mendelem.

V interaktivní časti programu si zájemci mohou vyzkoušet, že vypěstovat hrášek, aby vyrostl a dospěl do lusku, není tak snadné. Do akce se zapojili studenti a akademici ze čtyř fakult MU, kteří budou zaznamenávat klíčení, růst i sklizeň hrachu v nejrůznějších prostředích od učebny, přes kancelář až po laboratoř. Výsledky pěstování hrachu chce fakulta sdílet a průběžně prezentovat na webových stránkách.

„Hrách není jen rostlinou, na které byly objeveny základy dědičnosti, ale i chutnou plodinou, a protože máme na univerzitě mnoho národností, vyzvali jsme studenty i zaměstnance, aby nám své recepty z hrachu zaslali s tím, že z těch nejlepších připravíme mezinárodní kuchařku,“ prozradila Martina Petříková z marketingového oddělení Přírodovědecké fakulty MU.

Všechny akce jsou součástí bohatého programu oslav, který u příležitosti 200 výročí narození připravila Masarykova univerzita.

Stáhnout článek .pdf 206 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info