28. 3. 2023

Šetřit se vyplácí! Díky úsporám se kolejné letos už nezvýší.

Úsporná opatření, která byla zavedena v průběhu tohoto akademického roku a jejichž cílem bylo, aby Masarykova univerzita optimalizovala svou energetickou náročnost a dosáhla efektivnějšího provozu, přinášejí první hmatatelné výsledky. Díky snížené spotřebě energií zůstane kolejné v tomto kalendářním roce beze změny.

Rozhodnutí nepřetápět a sjednotit teplotu v učebnách, kancelářích a na kolejích na 21 stupňů a osvětová kampaň #munisaves, jež má v souladu s univerzitní strategií a rolí Masarykovy univerzity ve společnosti napomoci k vytvoření odpovědné kultury chování ke zdrojům, přinášejí své ovoce. S blížícím se koncem topné sezony vyplývá z dosavadních dílčích dat, že se univerzitě podaří snížit svou spotřebu energií zhruba o 10–15 %, což při současných cenách znamená zajímavou úsporu, která se promítla také do univerzitní ekonomické rozvahy. Na jejím základě rektor Martin Bareš rozhodl, že ceny kolejí se v tomto kalendářním roce dál navyšovat nebudou. „Je to pro nás příjemné překvapení a zároveň nečekaná odměna. Oceňuji přínos studentů i zaměstnanců univerzity, kteří svým ohleduplným chováním přispěli k tomuto výsledku. Díky jejich odpovědnému přístupu, teplotně příznivé zimě a také zlepšující se situaci v oblasti cen energií jsme dospěli k závěru, že není nutné kolejné dál od července navyšovat o avizovaných 10 %. Je vidět, že šetření se vyplácí a že téma udržitelnosti má reálné a pozitivní dopady,“ uvedl rektor Bareš.

Masarykova univerzita se udržitelnosti a ochraně životního prostředí systematicky věnuje už šest let a v posledním vydání mezinárodního žebříčku GreenMetric, který hodnotil 1 050 univerzit na světě, se umístila na 115. místě. Tato oblast je zahrnuta i ve Strategickém záměru MU 2021–2028 a na podporu této problematiky univerzita také nedávno zřídila Komunitní fond, který má sloužit ke vzniku a rozvoji udržitelných a prospěšných projektů naplňujících společenskou roli instituce. V rámci jeho pilotního ročníku byly částkou téměř 2 miliony korun podpořeny studentské projekty v kategoriích společenské odpovědnosti, udržitelné infrastruktury a zdravé společnosti. Z interních výzkumů Masarykovy univerzity vyplývá, že zapojení studentů a zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit podporuje 82 % uchazeček a uchazečů do českých studijních programů, 96 % zahraničních uchazeček a uchazečů, 82 % studujících prvních ročníků navazujících magisterských programů a 78 % absolventek a absolventů v praxi.

„Téma udržitelnosti chceme na Masarykově univerzitě dále rozvíjet, a to nejen pomocí stále kvalitnějšího energetického managementu, ale také prostřednictvím zahraničních zkušeností a spolupráce. Jednou z možností je například ustavení a vedení pracovní skupiny zaměřené na cíle udržitelného rozvoje v rámci prestižní Utrechtské sítě. Za zmínku určitě stojí také nedávná návštěva rektora University of Haifa, se kterým jsme se dohodli na široké spolupráci v oblasti udržitelnosti a mj. také na tom, že jejich předmět věnovaný otázkám ochrany klimatu a udržitelnosti bude k dispozici v angličtině také našim studujícím. O tento typ rozvojových aktivit je z naší strany velký zájem,“ uvedl prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák, který je aktuálně rovněž pověřen řízením studentské a absolventské agendy.

Stáhnout článek .pdf 102 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info