12. 3. 2020

Studenti pedagogické fakulty pomůžou s hlídáním dětí zaměstnanců FN Brno

Mimořádná opatření zavedená kvůli šíření koronaviru mají dopady na pracovní i osobní život zaměstnanců řady institucí a organizací. Speciální skupinou jsou zaměstnanci nemocnic, na které klade situace zvýšené nároky, zároveň se ale i oni potýkají se zavřením škol. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (MU) proto vyzvala studenty, aby v době, kdy sami do školy nedochází, zareagovali na výzvu Fakultní nemocnice Brno, která shání náhradní péči pro děti svých zaměstnanců. Studenti tak začnou od pondělí 16. března organizovat volnočasové aktivity pro děti sester či lékařů, které se sdruží do malých dětských skupin v bohunickém kampusu.

„Program zřizujeme, aby mohli naši zaměstnanci nadále vykonávat svou práci v nemocnici v případě, že nemají možnost jiným způsobem zabezpečit své děti, které v současné době na základě mimořádných opatření nenavštěvují základní školu,“ uvedla Alena Tobiášová, náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku Fakultní nemocnice Brno.

Skupiny pro děti ve věku od sedmi do dvanácti let budou fungovat po maximálně dvanácti dětech v učebnách Lékařské fakulty MU v bohunickém kampusu. O každou by se měli starat dva studenti, a to v nejvíc exponované pracovní době od 7.00 do 16.30. Náplní dne dětí nebude školní výuka, ale volnočasové aktivity, jako jsou společenské hry, malování nebo sledování filmů. Studenti budou mít s Fakultní nemocnicí Brno uzavřenou dohodu o provedení práce, takže odpovědnost za děti nese nemocnice.

Výzva na studenty byla zveřejněna včera a potřebný počet byl naplněn téměř okamžitě. „Byl jsem velice mile překvapen obrovským zájmem ze strany studentů, který jsme registrovali jen pár hodin po zveřejnění výzvy. Vysoce oceňuji jejich rozhodnutí pomoct druhým v nouzi v takto závažné společenské situaci,“ sdělil Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU.

Už nyní je jasné, že nemocnice nebudou jediné, které budou situaci dětí svých zaměstnanců řešit. Asociace děkanů pedagogických fakult chce proto v nejbližší době vydat plošnou výzvu na studenty v tom smyslu, že pokud personál zdravotnických zařízení projeví zájem, mohou studenti zajistit individuální pedagogickou práci s dětmi přímo v místě jejich bydliště, aby se minimalizoval kontakt ve velkých skupinách, ale přitom docházelo ke kompenzaci absentující výuky ve školách.

Přímo v provozu Fakultní nemocnice Brno již pomáhají také studenti Lékařské fakulty MU. Univerzita připravuje také systém, který by umožnil zapojit do dobrovolnictví také studenty z dalších fakult. Pomoc by se mohla zaměřit například na seniory.

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info