22. 1. 2024

ÚOCHB, CERGE-EI a ECON MUNI podepsaly memorandum o spolupráci a vytvoření společné Platformy pro biomedicínský a ekonomický výzkum

Podpisem memoranda o spolupráci mezi Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity (ECON MUNI) vznikla nová odborná platforma, která bude spojovat přírodní a společenské vědy v biomedicínské oblasti.

Svým podpisem zahájili svou spolupráci na Platformě pro biomedicínský a ekonomický výzkum zástupci tří vědeckých a akademických institucí: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. a doc. Marek Kapička, Ph.D.

(Foto: Tomáš Belloň)

Slavnostním podpisem v Praze zahájily svou spolupráci na Platformě pro biomedicínský a ekonomický výzkum tři vědecké a akademické instituce zastupující přírodní a společenské vědy. Cílem Platformy je podpořit aktivity zahrnující vědeckou spolupráci, komunikaci k odborné a laické veřejnosti, a podporu veřejné debaty o otázkách vyžadujících mezioborovou expertízu. Mezi ty patří například virologie, mikrobiologie, biostatistika, ekonomie zdravotnictví, behaviorální ekonomie, sociologie, epidemiologie a další.

Nově vzniklá Platforma pro biomedicínský a ekonomický výzkum bude během následujících let podporovat analýzy, odborné semináře, kulaté stoly, přednášky zahraničních expertů a další aktivity pod záštitou všech tří zapojených institucí: ÚOCHB, CERGE-EI a ECON MUNI. Mezi vybraná témata, kterým se budou spolupracovníci platformy věnovat, patří antibiotická resistence, socioekonomické determinanty zdraví a organizace péče, zdravotní gramotnost související s očkováním, a další.

„Česká republika potřebuje investice do odborných kapacit, které nám pomohou čelit budoucím výzvám ve zdravotnictví a dovolí nám lépe využívat nejnovější biomedicínské inovace, např. inovativní léčbu a moderní diagnostické nástroje. Vnímám Platformu jako skvělou příležitost pro navázání mezioborové spolupráce a propojení veřejného a akademického sektoru”, řekl děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek.

Koordinátorem platformy je Jakub Hlávka, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) na Masarykově univerzitě, který bude spolupracovat s prof. Janem Konvalinkou z ÚOCHB a prof. Štěpánem Jurajdou z CERGE-EI na strategickém řízení platformy.

Více informací o aktivitách platformy naleznete v budoucnu na webových stránkách zapojených institucí.

Stáhnout článek .pdf 118 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info