21. 10. 2022

V Brně skončila největší akce českého předsednictví v Radě EU zaměřená na výzkum

V Brně v pátek 21. října skončila prestižní Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách – ICRI 2022, která byla největší akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie zaměřenou na výzkum. Zúčastnilo se jí na pět stovek vědců a dalších expertů z celého osvěta, dalších více než šest set se zapojilo online.

Jednou ze zásad letošního ročníku byla otevřenost a konference tak vůbec poprvé ve své historii nabídla taky pestrý program pro nejširší veřejnost, v rámci kterého se mohli lidé osobně potkat s některými z předních světových odborníků a netradičně, v neformálním prostředí, poznat jejich práci. Na závěr konference byla přijata Brněnská deklarace o výzkumných infrastrukturách, podpořená Evropskou komisí i členskými státy, zvýrazňující jejich celospolečenský význam, a podporující rozvoj globálního ekosystému výzkumných infrastruktur.

„Přivést konferenci do Brna pomohlo české předsednictví v Radě Evropské unie, které naší zemi dodává větší váhu na mezinárodní scéně, a také reputace jihomoravského regionu v oblasti vědy a výzkumu,“ říká Ondřej Hradil z Masarykovy univerzity, hlavní organizátor konference. „Česko má v oblasti výzkumných infrastruktur velmi dobrou reputaci. Jsme dáváni za příklad ostatním zemím. I to sehrálo svou roli.“

Výzkumné infrastruktury aspirují na to být oficiální součástí kritické infrastruktury států Evropské unie. Ostatně, jejich přínos se ukázal během nedávné koronavirové pandemie, kdy i mnohá brněnská výzkumná pracoviště významně přispěla k pochopení nového viru. O připravenosti na budoucí mimořádné situace na konferenci hovořil mezi jinými Pierre Delsaux, ředitel nově vzniklého evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, skrz který bude Evropa na další potenciální hrozby reagovat rychleji a efektivněji než v případě COVIDU-19.

Experti však řešili další aktuální témata, včetně toho, jakou roli hrají věda a výzkumné infrastruktury ve světě, který čelí globálním výzvám. Některé z výstupů se tak dotkly i současné energetické krize, přičemž v závěru konference byla slavnostně uvedena i jedna z mladších výzkumných infrastruktur EU-SOLARIS zaměřující se na rozvoj solárně-termálních technologií.

Podporu tématu a příslib, že výzkum a výzkumné infrastruktury zůstanou jednou z priorit české vlády, do Brna přijeli vyjádřit zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pod jehož resort agenda výzkumu spadá, včetně ministra Vladimíra Balaše a náměstka Václava Velčovského, který výzkumné infrastruktury vyzdvihl též jako nástroj diplomacie a mezinárodní spolupráce. Nakonec, jak mnohokrát rezonovalo v mnoha ze zhruba stovky řečnických příspěvků, současná věda je obor, který nezná hranice a zcela zásadní je princip sdílení, který ztělesňují právě výzkumné infrastruktury.

Stáhnout článek .pdf 144 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info