5. 2. 2024

Vědci z Masarykovy univerzity zjišťovali ochotu Čechů využívat umělou inteligenci ve vztahu ke svému zdraví

Téměř třetina dospělých Čechů použila v uplynulém roce nějaký systém umělé inteligence (AI). Nejčastěji tento fenomén využívali mladší respondenti, muži a lidé s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním. Nejnovější studie vědců z týmu IRTIS, výzkumného pracoviště Masarykovy univerzity, který se zaobírá výzkumem internetu a společnosti, zkoumala ochotu Čechů používat umělou inteligenci k vyhledávání informací o zdraví a důvěru v ně.

Ilustrační obrázek vygenerovaný umělou inteligencí na téma AI a zdraví

Technologické inovace výrazně ovlivňují náš každodenní život a mění způsob, jakým získáváme informace. To platí také o informacích týkajících se zdraví. V tomto kontextu se nově objevují inovativní systémy umělé inteligence (AI), které nabízejí změny ve zdravotní péči, zahrnující diagnostickou podporu, optimalizaci léčby a personalizovanou správu zdraví. Dosavadní studie však naznačují, že ne všichni jedinci jsou ochotni takové zdravotnické služby s umělou inteligencí používat, a proto se vědci z Masarykovy univerzity zabývali ve své nejnovější studii ochotou českých dospělých používat umělou inteligenci k vyhledávání informací týkajících se zdraví a důvěrou v informace o zdraví, které AI poskytne.

Výzkum vznikl v rámci projektu SYRI, tedy Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. Sběr dat probíhal v říjnu 2023 a celkem se ho zúčastnilo 4 775 respondentů ve věku 18 až 95 let. Výsledky ukázaly, že téměř třetina vzorku českých dospělých (28 %) použila v uplynulém roce nějaký systém umělé inteligence, jako například ChatGPT či Bard. Mladší respondenti, muži a lidé s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním používali AI více než ostatní skupiny.

Respondenti používali umělou inteligenci pro celou řadu aktivit. „Ukázalo se, že čeští dospělí využívali umělou inteligenci k vyhledávání tipů na zdravé recepty, pro korekturu textů, či pomoc s programováním. Rodiče například využívali ChatGPT ke generování pohádek pro své děti. Výjimkou přitom nebylo ani testování schopností a znalostí AI, kdy se lidé snažili systém nachytat při chybě,“ vysvětluje Natálie Terčová, výzkumnice z institutu IRTIS.

Asi třetina až polovina lidí, která použila v posledním roce AI, by byla ochotna ji použít k vyhledávání informací o zdraví v závislosti na typu informací. Nejvíce lidí by použilo AI k vyhledávání informací o zdravém stravování (48 %), nejméně pro diagnózu nemoci (32 %). „Jednou z možných příčin zdráhání se využití AI k vyhledávání informací o nemocech mohou být například obavy ohledně ochrany svého soukromí a citlivých zdravotních údajů,“ uvádí Terčová. Výzkum dále ukázal, že přesto, že jsou lidé ochotní využít AI k vyhledávání informací o zdraví, neznamená to automaticky, že těmto informacím věří. Například pouze 27 % těch, kteří "spíše souhlasí" s tím, že by použili AI k vyhledávání informací o diagnóze nemoci, by věřili těmto doporučením. Naopak více jak polovina lidí, kteří dosud AI nepoužili, uvedla, že by nevěřila doporučením vygenerovaným umělou inteligencí. Nedůvěra v doporučení AI ohledně zdraví také mírně narůstá s věkem.

„V tomto výzkumu jsme se soustředili na pozitivní stránky využívání umělé inteligence v kontextu zdraví, záměrně jsme se nezabývali možnými riziky. Poměrně nízká důvěra ve zdravotní informace poskytované AI nicméně taktéž upozorňuje na možná rizika, kterým je mimo jiné aktuální nízká důvěryhodnost a častá nepřesnost poskytovaných informací,“ dodává David Šmahel z institutu IRTIS. Teprve budoucí rozvoj umělé inteligence ukáže, nakolik budou technologie umělé inteligence užitečné v oblasti zdraví a získávání informací o zdraví.

Celý výzkumný report je zde: https://irtis.muni.cz/media/3619912/ai-report_final.pdf

Stáhnout článek .pdf 104 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info