7. 12. 2023

Vědci z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity budou obnovovat zanikající chráněné mokřady jižní Moravy

Tým odborného pracoviště ENVIROP, zaměřeného na environmentální management a ochranu přírody, získal dotaci z evropského programu LIFE, který financuje ambiciózní projekty na podporu životního prostředí. Dotace bude využita na obnovu 506 hektarů zanikajících chráněných mokřadů na jižní Moravě.

Mokřad u vesnice Krumvíř, kde již čtvrtým rokem probíhá revitalizace v rámci jiného projektu pracovní skupiny Envirop. Postupné rozvolnění hustého porostu rákosu, vytvoření mozaiky pastviny, louky, otevřené vodní plochy a porostů dřevin. Foto: Marie Kotasová Adámková

„Tradiční zemědělská krajina jižní Moravy v minulosti kvůli intenzifikaci zemědělství utrpěla významnou ztrátu biodiverzity a odolnosti. Výrazně v ní ubyla pestrost stanovišť, následně také druhová pestrost rostlin a živočichů a velkého úpadku doznaly také ekosystémové funkce mokřadů. Dnešní jednotvárná krajina velkých polí je mnohem zranitelnější vůči negativnímu působení klimatické změny než krajina složená z mozaiky různorodých stanovišť,“ vysvětluje Marie Kotasová Adámková, vedoucí pracoviště ENVIROP.

„Přítomnost mokřadů v krajině pomáhá zmírnit nepříznivé dopady vysokých teplot, sucha, i přemnožení škůdců. Mokřady zadržují a čistí vodu, ochlazují své okolí, zmírňují následky přívalových srážek nebo naopak sucha, poskytují domov mnoha druhům rostlin a živočichů. Na jižní Moravě jsou zbytky mokřadních lokalit často zahrnuty v chráněných územích. „Bohužel i tak se většina z nich nachází v nepříznivém stavu. Přitéká do nich voda velmi bohatá na živiny, což vyhovuje expanzivním a invazním druhům rostlin, kterými pak mokřady nekontrolovaně zarůstají. Ty se stávají druhově chudou, neprostupnou džunglí a přestávají plnit potřebné funkce v krajině,“ objasňuje Marie Kotasová Adámková.

Projekt LIFE in Salt Marshes je zaměřen na komplexní ekologickou obnovu mokřadů. Zahrnuje podrobnou analýzu stavu mokřadů a následnou realizaci inovativních i původních osvědčených opatření, která povedou k odstranění invazních a expanzivních rostlin, zlepšení kvality vody, obnově mozaiky různých stanovišť a ke zvrácení ztráty biodiverzity.

„Tento projekt nám umožní ověřit a rozšířit inovativní postupy v ochraně přírody, vytvořit příklady dobré praxe a přenést je na evropskou úroveň. Díky zapojení specialistů z Ústavu botaniky a zoologie bude dopad projektu na biodiverzitu a populace chráněných druhů doložen expertními daty. Z dlouhodobého hlediska projekt zapadá do strategie ústavu propojovat nejnovější vědecké poznatky s praktickou ochranou přírody,“ shrnuje význam projektu LIFE in Salt Marshes profesor Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie.

Stáhnout článek .pdf 154 kB

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info