9. 2. 2021

Zimní SCOLA TELCZ 2021 bude virtuální

Omezení většiny aktivit, nemožnost cestovat či pořádat hromadné akce – to je realita, která nyní zasahuje do všech našich činností. Organizátoři každoročního zimního workshopu SCOLA TELCZ jsou proto nuceni letošní ročník uspořádat v on-line podobě a nastalou situaci využít i jako hlavní téma celé akce.

Hlavním tématem proto bude hledání odpovědí na otázky: Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jak je tvořen virtuální (online) obraz města Telče? Jaké informace lze shromáždit o městě před jeho návštěvou, jaké jsou předpokládané hodnoty, jaká je kvalita informací a jaké jsou pocity při porovnání online analýzy se skutečnými zkušenostmi poté?

Zimní Scola Telcz 2021 se zaměří na virtuální obraz města Telče a zachycení jeho kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty v individualizovaných mentálních mapách. Studenti, kteří budou pracovat ve skupinách po 2 nebo 3, se rozhodnou, zda se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální (případně také tisknutelnou nebo online) mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení lze použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městské konfigurace. Překročení obvyklých hranic ve vnímání města umožní vytváření virtuálních mentálních map, které odhalí možná zkreslení obrazu města světového dědictví UNESCO a očekávání jeho návštěvníků.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na veřejnou prezentaci výstupů jednotlivých studentských týmů, která se bude konat ve středu 17. února od 15 hodin na adrese:

https://donau-uni.zoom.us/j/95520015076?pwd=RWp0LzZXSXpzUlcwL25KMlhLNUF6dz09

Meeting ID: 955 2001 5076
Passcode: scolatelcz

SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí  - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí.

Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to nejsou jen aktivity „do šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla otevřena v loňském roce v telčské synagoze, a která vznikla právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu SCOLA TELCZ v roce 2018.

Více informací o ST naleznete na www.scola-telcz.net,  www.facebook.com/SCOLATELCZ

 

 

Kontakty

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Další tiskové zprávy

Přehled všech tiskových zpráv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info