Podmínky pro získání tzv. červeného diplomu neboli hodnocení studia „prospěl(a) s vyznamenáním“ upravuje Studijní a zkušební řád v čl. 26, odst. 4.