Červený diplom

Podmínky pro získání tzv. červeného diplomu neboli hodnocení studia „prospěl(a) s vyznamenáním“ upravuje Studijní a zkušební řád v čl. 26, odst. 4. Ten říká, že s vyznamenáním prospěl student, který složil všechny součásti státní zkoušky v řádném termínu s hodnocením „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“, přičemž celkový výsledek státní zkoušky byl „výborně“ nebo „velmi dobře“, jeho průměrná klasifikace během studia nepřesáhla hodnotu 1,5, dotyčný nedostal ze žádného předmětu „nevyhovující“ tedy F nebo „pomlčku“, a získal nanejvýš dvakrát známku D nebo E.

Pokud si student nechal uznat předměty jiného studijního programu, jejich kreditová hodnota nesmí přesáhnout 1/3 minimální kreditové hodnoty daného programu. Pokud student požádal o neopakování předmětů, jejich kreditová hodnota nesmí přesáhnout 1/20 minimální kreditové hodnoty daného programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info