Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního studia formálně přijímáni za členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy. Imatrikulace se účastní akademičtí hodnostáři a imatrikulovaní studenti. Imatrikulace není veřejná a neúčastní se jí tedy žádní hosté.

Imatrikulace je bezplatná. Na některých fakultách MU je účast na imatrikulaci povinná.

Harmonogram imatrikulací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info