ISIC a focení

Jako prezenční studenti MU dostanete průkaz studenta - ISIC kartu (International Student Identity Card). Studenti kombinovaného a distančního studia jako průkaz studenta obdrží čipovou kartu s fotografií (proto se i tito studenti, stejně jako studenti prezenční formy studia, musí nechat vyfotografovat). 

Pro získání karty ISIC / průkazu studenta je třeba:

  • absolvovat zápis ke studiu;
  • nechat se vyfotografovat nebo vložit fotografii skrze aplikaci v INETu (Fotografování probíhá při zápisech, nebo je možné kdykoliv na Ústavu výpočetní techniky.);
  • objednat průkaz v Informačním systému MU a provést platbu.

Průkaz si poté vyzvednete na studijním oddělení své fakulty, obvykle po začátku podzimního semestru.

V případě poškození, ztráty nebo odcizení průkazu se obraťte na studijní oddělení. Ztracený nebo odcizený průkaz zablokují a poradí vám s vydáním nového.

Využití průkazu v rámci MU

Průkaz slouží k:

  • identifikaci studenta a jeho příslušnosti k MU;
  • vstupu do budov a učeben;
  • vstupu do univerzitní počítačové studovny;
  • vstupu do knihoven a půjčování knih;
  • placení za kopírování a tisk v knihovnách a počítačových studovnách;
  • placení v menzách.

ISIC karta je na MU platná po celou dobu aktivního studia. Pokud se na MU vrátíte po přerušení nebo ukončení studia, platnost průkazu se obnoví.

Využití karty ISIC mimo MU

Kartu ISIC je možné využít i mimo univerzitu k uplatnění studentských slev.

Ty obdržíte například v různých restauracích, kavárnách, pekařstvích, outdoorových obchodech, lékárnách, optikách, muzeích, galeriích, ve Student Agency, některých autoškolách, knihkupectvích, copycentrech a podobně. Karta ISIC platí ve více než 100 zemích světa, hodit se tedy bude i v zahraničí.

Úplný seznam studentských slev je k dispozici na webu ISIC.

Vydaná karta ISIC je mimo MU platná do 31. 12. následujícího roku. Abyste mohli její výhody využívat nadále, musíte mít na průkazce aktuální revalidační známku (tzv. přelepku). Tu je možné objednat prostřednictvím Obchodního centra IS MU. Přelepka platí po dobu 16 měsíců, od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info