Co pro studenta znamená ISIC karta/průkaz studenta?

Průkaz studenta je na univerzitě něco jako občanka. O jeho předložení můžete být požádáni například u zkoušky. Opravňuje vás ke vstupům do menzy, Celouniverzitní počítačové studovny, do knihoven a na další místa ve škole. Výhody ISIC karty můžete čerpat i mimo univerzitu, čipová karta platí pouze uvnitř univerzity.

Využití průkazu v rámci MU

Průkaz slouží k:

  • identifikaci studenta a jeho příslušnosti k MU,
  • vstupu do budov a učeben,
  • vstupu do univerzitní počítačové studovny,
  • vstupu do knihoven a půjčování knih,
  • placení za kopírování a tisk v knihovnách a počítačových studovnách,
  • placení v menzách.

ISIC karta je na MU platná po celou dobu aktivního studia. Pokud se na MU vrátíte po přerušení nebo ukončení studia, platnost průkazu se obnoví.

Využití karty ISIC mimo MU

Kartu ISIC je možné využít i mimo univerzitu k uplatnění studentských slev.

Ty obdržíte například v různých restauracích, kavárnách, pekařstvích, outdoorových obchodech, lékárnách, optikách, muzeích, galeriích, ve Student Agency, některých autoškolách, knihkupectvích, copycentrech a podobně. Karta ISIC platí ve více než 100 zemích světa, hodit se tedy bude i v zahraničí.

Úplný seznam studentských slev je k dispozici na webu ISIC, kde najdete také Pravidla použití ISIC karet.

Vydaná karta ISIC je mimo MU platná do 31. 12. následujícího roku. Abyste mohli její výhody využívat nadále, musíte mít na průkazce aktuální revalidační známku (tzv. přelepku). Tu je možné objednat prostřednictvím Obchodního centra IS MU. Přelepka platí po dobu 16 měsíců, od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.

Přehled všech výhod a slev najdete na webu isic.cz, stejně jako Pravidla použití ISIC karet.

Přečtěte si, jakou zkušenost s využíváním ISIC karty mají ostatní studenti, zde.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info