IT služby

Počítačové studovny a mapa budov MU

Univerzitní počítačové studovny (UPS) a Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) jsou prostory vybavené počítači určené pro samostatnou práci a studium a jsou dostupné všem studentům MU.

Máte zde k dispozici obvyklou sadu softwaru zahrnující kancelářské aplikace, jazykové slovníky, poštovního klienta a řadu dalších programů. Nastavení počítačů a data jsou ukládána centrálně a jsou tak dostupná ze všech počítačů ve všech studovnách. 

Všechny budovy Masarykovy univerzity až na úroveň jednotlivých místností najdete na mapě MU. Pro vyhledání konkrétní přednáškové místnosti nebo kanceláře můžete na stránce použít vyhledávání v místnostech.

Wi-Fi

Většina prostor Masarykovy univerzity je pokryta signálem univerzitních Wi-Fi sítí Eduroam a MUNI umožňujících připojení k internetu z notebooků, tabletů a mobilních telefonů.

Návody pro připojení

MS Office 365 a jiný software

Masarykova univerzita poskytuje množství programů a softwarových balíků, některé si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj počítač. Jedním z nich je balíček Microsoft Office 365, který mohou studenti MU využívat zdarma až na pěti různých zařízeních. Mimoto je k dispozici také kancelářský a specializovaný software, který je volně dostupný na univerzitních PC. Více informací o programech a licencích najdete na it.muni.cz/software.

Pro online výuku a online schůzky se spolužáky využijete zejména aplikaci MS Teams.  

IS MU

Veškeré činnosti související se studiem probíhají na Masarykově univerzitě přes Informační systém (IS MU).

Přes IS si elektronicky zaregistrujete a zapíšete předměty nejen ze svého oboru, ale můžete si rovněž rozšířit studium o předměty z jiných fakult a oborů. Po prvotním zápisu do školy už nemusíte chodit na studijní oddělení, sledovat nástěnky nebo se chodit dotazovat. Všechny informace naleznete v IS MU. Přímo v IS si vytvoříte rozvrh (vyberete si seminární skupiny), máte v něm studijní materiály k předmětům, přihlásíte se ke zkouškám, zjistíte hodnocení písemných prací a mnoho dalšího. Máte také svou vlastní univerzitní e-mailovou adresu, prostřednictvím které komunikujete s vyučujícími a spolužáky.

Další informace najdete v nápovědě ISu.

Tiskové služby

Pomocí multifunkčních tiskových zařízení mohou studenti tisknout, kopírovat a skenovat ve všech univerzitních studovnách. Všechna zařízení jsou samoobslužná, platba tiskových služeb probíhá přes vlastní SUPO účet uživatele. 

Vzdálený přístup – VPN

Některé IT služby jsou dostupné pouze z univerzitní sítě MU. Pokud k těmto zdrojům potřebujete přistoupit odjinud, třeba z pohodlí domova nebo ze zahraničí, můžete využít univerzitní virtuální privátní síť – VPN.

Elektronické informační zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů, mezi které patří databáze nabízející přístup k odborným článkům, elektronickým knihám a časopisům. Dostanete se také ke komerčním informačním zdrojům, pro které má MU uhrazen přístupový poplatek. Přehled zdrojů této služby najdete na ezdroje.muni.cz, všechny je pak můžete prohledat na jednom místě pomocí discovery.muni.cz.

Sdílená úložiště

Univerzitní cloudová úložiště slouží pro ukládání dat na internetu, díky čemuž je máte dostupná například na svém počítači doma i na mobilu, aniž byste se starali o jejich přenášení. Služby OneDrive a Google Drive poskytuje až 1 TB místa k uložení a sdílení vašich dat s dalšími uživateli zdarma. Fungují zároveň i jako částečná náhrada zálohování. 

IT služby pro studenty

Služby CESNET pro studenty

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd  České republiky, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síťvýpočetní gridydatová úložištěprostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb. Služby jsou dostupné všem studentům i zaměstnancům vysokých škol zdarma. 

Služby CESNET

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info