IT služby

Počítačové studovny

Univerzitní počítačové studovny (UPS) a Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) jsou prostory vybavené počítači určené pro samostatnou práci a studium a jsou dostupné všem studentům MU.

Máte zde k dispozici obvyklou sadu softwaru zahrnující kancelářské aplikace, jazykové slovníky, poštovního klienta a řadu dalších programů. Nastavení počítačů a data jsou ukládána centrálně a jsou tak dostupná ze všech počítačů ve všech studovnách. Bližší informace najdete na it.muni.cz/studovny.

Wi-Fi

Většina prostor Masarykovy univerzity je pokryta signálem univerzitních W-iFi sítí Muni a Eduroam umožňujících připojení k internetu z notebooků, tabletů a mobilních telefonů. Návody a další informace najdete na it.muni.cz/wifi.

MS Office 365 a jiný software

Masarykova univerzita poskytuje množství programů a softwarových balíků, některé si můžete stáhnout a nainstalovat na svůj počítač. Jedním z nich je balíček Microsoft Office 365, který mohou studenti MU využívat zdarma až na pěti různých zařízeních. Mimoto je k dispozici také kancelářský a specializovaný software, který je volně dostupný na univerzitních PC. Více informací o programech a licencích najdete na it.muni.cz/software.

IS MU

Veškeré činnosti související se studiem probíhají na Masarykově univerzitě přes Informační systém (IS MU).

Přes IS si elektronicky zaregistrujete a zapíšete předměty nejen ze svého oboru, ale můžete si rovněž rozšířit studium o předměty z jiných fakult a oborů. Po prvotním zápisu do školy už nemusíte chodit na studijní oddělení, sledovat nástěnky nebo se chodit dotazovat. Všechny informace naleznete v IS MU. Přímo v IS si vytvoříte rozvrh (vyberete si seminární skupiny), máte v něm studijní materiály k předmětům, přihlásíte se ke zkouškám, zjistíte hodnocení písemných prací a mnoho dalšího. Máte také svou vlastní univerzitní e-mailovou adresu, prostřednictvím které komunikujete s vyučujícími a spolužáky.

Další informace najdete na http://is.muni.cz/nas_system/ a http://is.muni.cz/napoveda/student.

Tiskové služby

Pomocí multifunkčních tiskových zařízení mohou studenti tisknout, kopírovat a skenovat ve všech univerzitních studovnách. Všechna zařízení jsou samoobslužná, platba tiskových služeb probíhá přes vlastní SUPO účet uživatele. Další informace a přehled tiskáren najdete na it.muni.cz/tisk.

Vzdálený přístup – VPN

Některé IT služby jsou dostupné pouze z univerzitní sítě MU. Pokud k těmto zdrojům potřebujete přistoupit odjinud, třeba z pohodlí domova nebo ze zahraničí, můžete využít virtuální privátní síť – VPN. Více o službě a připojení na it.muni.cz/vpn.

Elektronické informační zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů, mezi které patří databáze nabízející přístup k odborným článkům, elektronickým knihám a časopisům. Dostanete se také ke komerčním informačním zdrojům, pro které má MU uhrazen přístupový poplatek. Přehled zdrojů této služby najdete na ezdroje.muni.cz, všechny je pak můžete prohledat na jednom místě pomocí discovery.muni.cz.

Sdílená úložiště

Cloudová úložiště slouží pro ukládání dat na internetu, díky čemuž je máte dostupná například na svém počítači doma i na mobilu, aniž byste se starali o jejich přenášení. Služba OneDrive poskytuje až 1 TB místa k uložení vašich dat zdarma v rámci balíčku Office 365, který také umožňuje sdílet soubory s dalšími uživateli. Fungují zároveň i jako částečná náhrada zálohování. Vše o úložištích najdete na it.muni.cz/uloziste.

Služby CESNET pro studenty

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd  České republiky, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síťvýpočetní gridydatová úložištěprostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb. Služby jsou dostupné všem studentům i zaměstnancům vysokých škol zdarma. Služby CESNET pro studenty: https://www.cesnet.cz/sluzby/studium/