Oslovování akademických pracovníků

Nejasnosti v titulech a osloveních měl v prvních dnech na vysoké škole snad každý. Je dobré vědět, že na vysoké škole každého akademického pracovníka neoslovujeme titulem profesor, jak je to obvyklé např. u vyučujících na gymnáziu. Z toho důvodu je dobré si v Informačním systému MU vyhledat své vyučující a zjistit, jaké tituly jim náleží.

V oslovení i v e-mailové komunikaci se používá pouze titul obecně považovaný za nejvýznamnější. Většina titulů se píše před jménem a jde zpravidla o akademické tituly. Jednotlivé tituly jdou za sebou podle zvyku takto:

  • prof. (profesor/ka), doc. (docent/ka) - vědecko-pedagogické tituly získané jmenováním vědeckou radou příslušné vysoké školy; profesor/ka je vyšší titul než docent/ka,
  • MUDr. (doktor/ka medicíny), MVDr. (doktor/ka veterinární medicíny), MDDr. (doktor/ka zubního lékařství), PharmDr. (doktor/ka farmacie), JUDr. (doktor/ka práv), PhDr. (doktor/ka filozofie), RNDr. (doktor/ka přírodních věd), ThDr. (doktor/ka teologie),
  • Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) - tituly se píší za jménem,
  • Ing. (inženýr/ka), Ing. arch. (inženýr/ka architekt/ka), Mgr. (magistr/a), PhMr. (magistr/a farmacie), MgA. (magistr/a umění),
  • Bc. (bakalář/ka), BcA. (bakalář/ka umění) – při oslovování se moc nepoužívá,
  • DiS. (diplomovaný/á specialista/ka) – titul se píše za jménem, při oslovování se moc nepoužívá.

Dále se můžete setkat např. s:

  • CSc. (kandidát/ka věd), DrSc. (doktor/ka věd) - tituly se píší za jménem,
  • akad. mal. (akademický/á malíř/ka).

Bc. et Bc. nebo Mgr. et Mgr. pak znamená, že dotyčný/á má bakalářský či magisterský diplom ze dvou studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info