Tělesná výchova

Každý student prezenčního bakalářského a pětiletého magisterského studia musí během svého studia získat 2 kredity za předmět Tělesná výchova. Jeden předmět je hodnocen jedním kreditem.

Pokud jste studenty kombinovaných forem studia nebo navazujících magisterských programů, tuto povinnost nemáte. Výjimku také tvoří studenti Fakulty sportovních studií MU a pětiletého magisterského programu Učitelství pro ZŠ na Pedagogické fakultě MU.

V rámci jednoho semestru si můžete zapsat jeden předmět sportovních aktivit s pravidelnou docházkou a jeden výcvikový kurz (letní nebo zimní). Máte také možnost požádat o zdravotní nebo o sportovní osvobození z povinné tělesné výchovy.

Zajištění výuky

Výuku zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS), více informací naleznete na webu centra.

Nad rámec povinné tělesné výchovy (po získání 2 kreditů) si můžete zapsat další předměty, tyto ale již nejsou dotované, takže si je musíte zaplatit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info