Často kladené otázky

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

1. listopadu 2019 – 29. února 2020. Výjimkou je Fakulta sociálních studií, kde se přihlášky podávají v termínu 1. září 2019 – 29. února 2020. Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Kolik stojí jedna přihláška?

Fakulta informatiky: přihláška do Bc. a navazujícího magisterského studia stojí 700 Kč.

Fakulta sociálních studií: přihláška do Bc. studia stojí 450 Kč a do navazujícího Mgr. studia 700 Kč.

Fakulta sportovních studií: přihláška do Bc. a navazujícího Mgr. studia stojí 650 Kč.

Farmaceutická fakulta: přihláška do Bc. nebo Mgr. studia stojí 500 Kč.

Ostatní fakulty: Cena jedné přihlášky do Bc. i navazujícího Mgr. studia je 600 Kč.

Kolik přihlášek si můžu podat?

Kolik chceš – počet přihlášek není omezen. V rámci jedné přihlášky se můžeš současně hlásit do prezenční i kombinované formy daného studijního programu. Přihlášku podáváš na každý vybraný studijní program samostatně. Poplatek zaplatíš za každou podanou přihlášku.

Existují nějaké tipy, jak postupovat při vyplňování přihlášky?

Pokud už víš, na jaký chceš jít studijní program, dobře zvaž výběr nabízených studijních plánů. V nabídce může být jednooborové studium bez specializace nebo s ní, případně sdružené studium, kde si vybíráš hlavní a vedlejší obor. V některých případech nabízí studijní program takzvanou odloženou volbu, tedy že si třeba specializaci nebo vedlejší obor vybereš až v průběhu prvního ročníku. Je proto dobré si ujasnit, která varianta je pro tebe prioritou, co je spíše záložní možnost a o co zájem nemáš vůbec. Podle toho za sebe plány seřadíš.

Přijímáte bez přijímacích zkoušek?

Požádat o odpuštění přijímacích zkoušek je možné na pěti fakultách. Podmínky a detaily se vždy dozvíš na webových stránkách konkrétní fakulty. Tuto možnost nabízí Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky, Ekonomicko-správní fakulta, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta.

Musím maturovat z určitých předmětů? Zohledňuje se státní maturita?

Ne, není to nutné a státní maturita se nezohledňuje. Stačí odmaturovat úspěšně. Nezáleží na tom, z jakých předmětů a „za kolik“.

Jaké přijímací zkoušky musím udělat?

Sedm z našich devíti fakult používá jako přijímací zkoušku Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, která má odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie),  fakulta sportovních studií, která má oborový test a součástí je i praktická přijímací zkouška (detailnější informace o přijímacím řízení na daný obor si dohledej na webu fakulty) a fakulta sociálních studií, kde si můžeš vybrat, zda chceš absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále však musíš absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Některé fakulty a obory mají předepsané také oborové přijímací zkoušky. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách konkrétních fakult.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů se koná v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Zlíně.
Na Slovensku se testy konají v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

Pozor! Letos dochází ke změně termínu konání TSP kvůli epidemii COVID-19, uskuteční se tak ve dnech 20.–21. 6. 2020.

Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií MU přijímají uchazeče na základě výsledků oborových testů, které využívají jako doplněk k TSP i další fakulty. I termíny těchto testů se budou posouvat. Nové termíny oborových testů budou řešit jednotlivé fakulty, které o nich budou své uchazeče včas informovat.

Je možné získat náhradní termín přijímací zkoušky?

Bohužel není. Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. kolize s maturitní zkouškou v zahraničí) nemůžeš zúčastnit TSP v řádném termínu, můžeš podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro vzdělávání a kvalitu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do 30 dní od data konání TSP.

Můžu po přijetí „přestoupit“ na jiný obor, když se mi nebude líbit ten původní?

V průběhu studia můžeš požádat o změnu studijního plánu v rámci programu, v němž jsi zapsán ke studiu. Více informací ti podá studijní oddělení fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info