Kontakty pro doktorské studium

Informace o doktorském studiu na webech fakult

Fakultní kontakty pro doktorské studium

Fakulta Kontakt E-mail Oddělení
Právnická fakulta Bc. Radka Schardová Radka.Schardova@law.muni.cz Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení
Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D. Ivana.Hovorakova@law.muni.cz
Lékařská fakulta Mgr. Tomáš Navrátil (vedoucí) navratil@med.muni.cz Oddělení pro kvalifikační rozvoj
Bc. Pavla Wolfová wolfova@med.muni.cz
Ing. Renata Jobeková, MBA renata.jobekova@med.muni.cz
Mgr. Petr Bureš (zahraniční studenti) petr.bures@med.muni.cz Zahraniční oddělení
Přírodověděcká fakulta Ing. Lucie Janíčková l.janickova@sci.muni.cz Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium
Mgr. Anísa Kabarová kabarova@sci.muni.cz
Iva Klímová klimova@sci.muni.cz
Ing. Simona Kopalová kopalova@sci.muni.cz
Mgr. Iva Tůmová (zahraniční studenti) tumova@sci.muni.cz
Bc. Klára Klusáková (zahraniční studenti) klusakova@sci.muni.cz
Filozofická fakulta Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D. katerina.boberova@phil.muni.cz Oddělení pro přijímací řízení
Mgr. Jiří Žoudlík (studium) jiri.zoudlik@phil.muni.cz Studijní oddělení
Mgr. Kateřina Šefčíková (studium) sefcikova@phil.muni.cz
Pedagogická fakulta Mgr. Martina Lužná luzna@ped.muni.cz Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů
Mgr. Hana Florková florkova@ped.muni.cz
Mgr. Radek Pospíšil (zahraniční studenti) internationaloffice@ped.muni.cz
Farmaceutická fakulta PharmDr. Jitka Michlíčková michlickovaj@pharm.muni.cz Oddělení pro výzkum, projektovou podporu a doktorské studium
Ekonomicko-správní fakulta Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. Katerina.Oleksikova@econ.muni.cz Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace
Mgr. Lucie Přikrylová phd@econ.muni.cz
Fakulta informatiky Ada Nazarejová, DiS. nazarej@fi.muni.cz Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia
Fakulta sociálních studií Mgr. Michaela Burgetová (přijímací řízení) burgetova@fss.muni.cz Oddělení pro výzkum a projektovou podporu
Hana Hoblová hoblova@fss.muni.cz
Ing. Dagmar Hábová (zahraniční studenti) habova@fss.muni.cz Oddělení zahraničních vztahů
Fakulta sportovních studií Mgr. Pavlína Roučová, DiS. roucova@fsps.cz Oddělení vědy a výzkumu