Kontakty pro doktorské studium

Informace o doktorském studiu na webech fakult

Fakultní kontakty pro doktorské studium

Fakulta

Kontakt

E-mail

Oddělení

 
Právnická fakulta Bc. Radka Schardová Radka.Schardova@law.muni.cz Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení  
Lékařská fakulta
Mgr. Tomáš Navrátil (vedoucí) navratil@med.muni.cz Oddělení pro kvalifikační rozvoj  
Bc. Pavla Wolfová wolfova@med.muni.cz  
Mgr. Hana Zemanová zemanova@med.muni.cz  
Mgr. Petr Bureš (zahraniční studenti) petr.bures@med.muni.cz Zahraniční oddělení  
Přírodověděcká fakulta
Mgr. Anísa Kabarová kabarova@sci.muni.cz Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium  
Iva Klímová klimova@sci.muni.cz  
Lucie Šiborová siborova@sci.muni.cz  
Mgr. Eva Beránková berankova@sci.muni.cz  
Filozofická fakulta Ing. Hana Dovrtělová, DiS. (přijímací řízení) dovrtelova@phil.muni.cz Oddělení pro přijímací řízení  
Mgr. Jiří Žoudlík (studium) jiri.zoudlik@phil.muni.cz Studijní oddělení  
Mgr. Kateřina Šefčíková (studium) sefcikova@phil.muni.cz  
Pedagogická fakulta
Mgr. Hana Florková florkova@ped.muni.cz Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů  
Mgr. Radek Pospíšil (zahraniční studenti) internationaloffice@ped.muni.cz  
Ekonomicko-správní fakulta Mgr. Lucie Přikrylová phd@econ.muni.cz Oddělení pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace  
Fakulta informatiky
Ada Nazarejová, DiS. nazarej@fi.muni.cz Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia  
Fakulta sociálních studií Stanislava Tichá sticha@fss.muni.cz Oddělení pro výzkum a projektovou podporu  
Hana Hoblová hoblova@fss.muni.cz  
Ing. Dagmar Hábová (zahraniční studenti) habova@fss.muni.cz Oddělení zahraničních vztahů  
Fakulta sportovních studií Mgr. Pavlína Roučová, DiS. roucova@fsps.cz Oddělení vědy a výzkumu