Ph.D. studium na MU

Vaše doktorské studium na MU bude takové, jaké si je naplánujete. Můžete se připojit k výzkumnému týmu nebo samostatně bádat v laboratoři. V každém případě budete řešit téma, které si sami vyberete – pod záštitou svého školitele.

Nastartujte vědeckou kariéru!

Zapojíte se do výzkumných projektů

Aktuálně si vyberete z 844 projektů MU. Zapojte se třeba do výzkumu struktury a dynamiky biomolekul pomocí rentgenových technik nebo do multioborového polárního výzkumu na naší stanici na Antarktidě. A nebo se pusťte do svého vlastního.

Zjistěte více

Budete pracovat
ve špičkových laboratořích

Poskytneme vám potřebné prostory a vybavení pro výzkum. Pracujte ve fakultních laboratořích – např. v laboratořích nové budovy fakulty informatiky. Nebo v prostorách CEITECu spolu s 557 odborníky z různých oblastí.

Zjistěte více

Získáte stipendia a granty

Pro finanční podporu přihlaste svůj výzkum do soutěže, kterou vyhlašuje Grantová agentura MU. Univerzita získává i prestižní zahraniční granty, například pro podporu výzkumu molekulární podstaty vzniku nádorů vaječníků, do kterých se mohou zapojit i doktorandi.

Využijete odborné zdroje univerzity

Ke své publikační činnosti využívejte odborné zdroje MU. K dispozici budete mít 9 fakultních knihoven, ale také centrální specializované knihovny a 113 dílčích a oborových knihoven. Aktuální odborné články a e-knihy najdete v oborových databázích elektronických informačních zdrojů MU

Zjistěte více

Svůj projekt představíte
na konferencích

Získejte kontakty na vědce z oboru i nové podněty pro svou práci. S odborníky vás propojí také CEITEC, který pořádá semináře pro vedoucí výzkumných skupin a držitele grantů – Life Science PI Seminars. Jsou přístupné i doktorandům.

Přečtěte si příběh

Vyjedete studovat
do zahraničí

Své studenty podporujeme při krátkodobých i několikaměsíčních výjezdech do ciziny, zároveň přijímáme zahraniční uchazeče o studium. I na půdě univerzity se tak potkáte s budoucími kapacitami a vědci z celého světa.

Přečtěte si příběh

Vaše práce bude mít reálné využití

Výsledkem kvalitně provedeného výzkumu nemusí být jen Ph.D. titul u vašeho jména. Může vnést světlo do aktuálních i dlouhodobých problémů. Třeba ovlivnit přístupy v oblasti umělého oplodnění nebo udat nový směr léčby leukémie.

Přečtěte si příběh