Ph.D. studium na MU

Vaše doktorské studium na MU bude takové, jaké si je naplánujete. Můžete se připojit k výzkumnému týmu nebo samostatně bádat v laboratoři. V každém případě budete řešit téma, které si sami vyberete – pod záštitou svého školitele.

Nastartujte vědeckou kariéru!

Zapojíte se do výzkumných projektů

Aktuálně si vyberete z 844 projektů MU. Zapojte se třeba do výzkumu struktury a dynamiky biomolekul pomocí rentgenových technik nebo do multioborového polárního výzkumu na naší stanici na Antarktidě. A nebo se pusťte do svého vlastního.

Zjistěte více

Na MU dál porostete

Jako studenti doktorského studia máte příležitost účastnit se rozvojových aktivit nabízených všem doktorandům napříč univerzitou. Můžete se neustále vzdělávat a zlepšovat se ve schopnostech a dovednostech potřebných k výzkumu, vývoji a výuce.

Nabízíme obecné přednášky i prohlubující workshopy zaměřené na získání znalostí, potřebných k vědecké činnosti (FRESHERS: Skills for Research Career), Letní školu pro doktorandy, zaměřenou na rozvoj pedagogických kompetencí, nebo přednášky MUNI Seminar Series předních světových vědců včetně laureátů Nobelovy nebo Turingovy ceny.

Budete pracovat
ve špičkových laboratořích

Poskytneme vám potřebné prostory a vybavení pro výzkum. Pracujte ve fakultních laboratořích – např. v laboratořích nové budovy fakulty informatiky. Nebo v prostorách CEITECu spolu s 557 odborníky z různých oblastí.

Zjistěte více

Získáte stipendia a granty

Pro finanční podporu přihlaste svůj výzkum do soutěže, kterou vyhlašuje Grantová agentura MU. Univerzita získává i prestižní zahraniční granty, například pro podporu výzkumu molekulární podstaty vzniku nádorů vaječníků, do kterých se mohou zapojit i doktorandi.

Využijete odborné zdroje univerzity

Ke své publikační činnosti využívejte odborné zdroje MU. K dispozici budete mít 9 fakultních knihoven, ale také centrální specializované knihovny a 113 dílčích a oborových knihoven. Aktuální odborné články a e-knihy najdete v oborových databázích elektronických informačních zdrojů MU

Zjistěte více

Svůj projekt představíte
na konferencích

Získejte kontakty na vědce z oboru i nové podněty pro svou práci. S odborníky vás propojí také CEITEC, který pořádá semináře pro vedoucí výzkumných skupin a držitele grantů – Life Science PI Seminars. Jsou přístupné i doktorandům.

Přečtěte si příběh

Vyjedete studovat
do zahraničí

Své studenty podporujeme při krátkodobých i několikaměsíčních výjezdech do ciziny, zároveň přijímáme zahraniční uchazeče o studium. I na půdě univerzity se tak potkáte s budoucími kapacitami a vědci z celého světa.

Přečtěte si příběh

Vaše práce bude mít reálné využití

Výsledkem kvalitně provedeného výzkumu nemusí být jen Ph.D. titul u vašeho jména. Může vnést světlo do aktuálních i dlouhodobých problémů. Třeba ovlivnit přístupy v oblasti umělého oplodnění nebo udat nový směr léčby leukémie.

Přečtěte si příběh

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info