Průvodce přijímacím řízením

Rozhodli jste se studovat doktorský program na Masarykově univerzitě? Obraťte se na fakultu, kterou jste si vybrali – poradí vám, jak postupovat. Každá fakulta má totiž vlastní podmínky pro přijetí. Ještě předtím si ale přečtěte následující text. Ať víte, co vás čeká.

 • Ujasněte si, čím se chcete zabývat

  Ještě nevíte? Prohlédněte si nabídku studijních programů.

  Vyberte si obor

 • Zvolte výzkumné zaměření disertační práce

  Víte, kam chcete směrovat svůj výzkum? Skvělé! Výzkumné zaměření dizertační práce si můžete navrhnout i sami. A když nevíte, prohlédněte si seznamy vypsaných zaměření. Některé fakulty je zveřejňují:

  U ostatních se ptejte na oddělení pro doktorské studium.

 • Kontaktujte oddělení pro doktorské studium a školitele

  Máte vybraný program a představu o tématu práce? Na oddělení pro doktorské studium příslušné fakulty se můžete zeptat, kteří školitelé aktuálně přijímají studenty.

  Pak oslovte přímo školitele. Provede vás studiem a bude s vámi konzultovat dizertační práci. Poradí vám i s návrhem tématu.

  Kontaktujte oddělení pro doktorské studium

 • Přihlaste se ke studiu

  Zkontrolujte si termín, do kterého se můžete přihlásit. Najdete ho v informacích k přijímacímu řízení do doktorského studia na fakultních stránkách či na stránce vybraného programu. Podejte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek (v rozmezí 600 až 800 Kč).

  Podejte přihlášku

 • Zjistěte si, jaké doklady bude třeba předložit

  Uchazeči o studium v doktorském studijním programu musí prokázat, že absolvovali vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a v oblasti umění též získání akademického titulu.

  Pokud jste absolvovali české vysokoškolské vzdělání, bude třeba doložit vysokoškolský diplom, a to z pravidla u zápisu ke studiu (viz níže). Fakulta Vám včas sdělí více informací.

  Pokud jste absolvovali zahraniční vysokoškolské vzdělání, je třeba jej rovněž doložit. Více informací, jak to udělat, naleznete zde.

 • Projděte přijímacím řízením

  Každá fakulta to má jinak. Je potřeba přesvědčit přijímací komisi, že máte skutečný zájem o téma. Fakulta vám dá s dostatečným předstihem vědět, co a kdy se bude dít. Obecné podmínky se ale dočtete i na příslušných webových stránkách fakulty.

 • Po přijetí se zapište ke studiu

  Rozhodnutí o přijetí se dozvíte v dopise či e-přihlášce. Zároveň obdržíte termíny a podmínky zápisu ke studiu. Najdete je také na webech jednotlivých fakult. Teprve zápisem se stáváte studentem.

  Pokud byste nebyli přijati, můžete podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

„Ve čtvrťáku jsem se zapojil do několika projektů. Zjistil jsem, že výzkumná činnost je pro mě zajímavější, než chodit do práce. Chtěl jsem studovat a zároveň pracovat přímo na fakultě. Témata jsem si hledal v nabídce. Přihlásil jsem se k „Zadluženost země, efektivní stát“, což bylo zrovna aktuální. Napsal jsem dvěma nebo třem školitelům a nejrychleji mi odepsal pan děkan, že mě bude vést. Poslal jsem mu esej k přijímacím zkouškám a na jejím základě jsme se domluvili, že téma ještě specifikujeme.“

Peter Bado
Doktorand oboru Hospodářská politika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info