Podniková ekonomika a management

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací Podniková informatika.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Při studiu tohoto programu si prohloubíte obecné vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu a získáte specializované znalosti a dovednosti vybraných podnikových činností dle vlastního výběru. Tyto znalosti a dovednosti si pak můžete dále rozšířit ve vybraném bloku volitelných předmětů, které jsou zaměřeny především na marketing, management a podnikovou ekonomiku.

Porozumíte teoretickým základům podnikové ekonomiky a naučíte se je aplikovat v praxi. Hlouběji pochopíte účel a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Zvládnete analyzovat ekonomiku a systémy řízení konkrétního podniku včetně tvorby adekvátních závěrů a doporučení.

Předáme vám znalosti z oblastí řízení a manažerských dovedností. Osvojíte si také psychologické, sociokulturní, obchodní a další aspekty komunikačních dovedností. Připravíme vás nejen na práci v týmu, ale také na jeho vedení. Zvládnete se odborně vyjadřovat na vysoké úrovni, prezentovat a diskutovat v angličtině a dalším světovém jazyce podle vlastního výběru. Osvojíte si nástroje k řešení modelových i praktických situací.

Získané znalosti a dovednosti vás připraví zejména na pozice středních a vrcholových manažerů nebo odborníků na konkrétní problémovou oblast řízení podniku s velkým potenciálem ke kariérnímu růstu ve středních a velkých podnicích.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete rozumět fungování podniku?
  • Chcete získat základ pro střední a vrcholovou manažerskou pozici nebo být odborníkem na konkrétní oblast v podniku?
  • Máte analytické myšlení a nebojíte se čísel a jejich zpracovávání?
  • Toužíte se naučit pracovat v týmu nebo jej vést?
  • Přejete si umět pracovat efektivně a chápat souvislosti?
  • Je pro vás studium cizího jazyka samozřejmost, a ne nutné zlo?
  • Chcete rozumět fungování podniku?

„Hledat, přemýšlet, měnit, podnikat.“

Praxe

Během studia budete v týmu i samostatně zpracovávat celou řadu praktických seminárních prací. Budeme vás také pomocí kreditů podporovat v absolvování pracovní praxe nebo stáže v podniku podle vašeho výběru. Můžete se zapojit i do některé ze studentských organizací AISEC nebo TopSEC

Díky široké síti spolupracujících univerzit po celém světě budete mít možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nebo dokonce získat univerzitní titul na University of Huddersfield ve Velké Británii.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi

Uplatnění absolventů

Díky tomuto programu si prohloubíte obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojíte je s praktickou aplikací. Získáte široký rozhled a schopnost aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, případně podporovat v tomtéž jiné lidi. Zároveň však budete mít i hlubší, specializované znalosti vybraných oblastí managementu a podnikové ekonomiky prostřednictvím profilujících specializací.

Jako absolvent budete ovládat důležité manažerské dovednosti kombinované s vysokou úrovní odborných znalostí z ekonomiky podniku. Díky tomu se uplatníte především ve funkcích středního stupně řízení, nebo jako asistenti vrcholových řídících pracovníků podniku s velkým potenciálem kariérního růstu. Získáte ale i potřebné znalosti a dovednosti pro odbornou práci v různých úsecích podniku – např. jako analytik, projektant systému řízení nebo ekonomicko-organizační poradce.

Celková univerzálnost studia vám umožní uplatnění v široké škále různorodých podniků či organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu oboru.

„Veškerou teorii ze studia podnikové ekonomiky na ESF využijete v praxi, jen musíte vymyslet jak. Já jsem při studiu začala podnikat a už diplomovou práci propojila s vlastním byznysem. Nyní navíc pracuji jako bankéřka pro středně velké firmy. Pokud milujete obchod, lepší školu a obor nenajdete.“

Aneta Suchomelová Aneta Suchomelová
Firemní bankéř - junior, ČSOB

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Podniková ekonomika a management? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Vlasta Radová

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info