Public and Social Policy and Human Resources

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací Social Policy and Employment Policy. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Admission Master program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem magisterského navazujícího prezenčního studia v anglickém jazyce je, aby absolvent v návaznosti na poznatky a dovednosti, které získal bakalářským studiem v obdobném nebo jiném příbuzném programu, získal základní profesionální předpoklady pro samostatný výkon širokého spektra činností veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a předpoklady pro rozvíjení těchto schopností v praxi nebo dalším studiem.

Jejich jádrem jsou dvě schopnosti:

 • Schopnost samostatně reflektovat a vyhodnocovat řešené problémy a prováděná opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a zvládání s nimi spojených dilemat,
 • Schopnost samostatně koncipovat systémově pojatá opatření a koordinovat či provádět jejich zavádění.

Z nich vycházejí další očekávané schopnosti absolventa:

 • samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky aktuálních nebo latentních veřejných a sociálních problémů a systémových nedostatků opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů jak na celospolečenské a místní úrovni, tak v organizacích,
 • samostatně reflektovat a artikulovat potřebu zavádění programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a systémových podmínek rozvoje lidských zdrojů,
 • provádět koordinaci aktivit v organizacích realizujících programy veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů.

„Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.“

Praxe

V anglicky vyučovaném programu nejsou zařazeny předměty zahrnující praxi.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit zejména při výkonu,

 • role koncepčního pracovníka v oblasti tvorby a realizace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a strategie rozvoje lidských zdrojů,
 • role koordinátora v oblasti tvorby a implementace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • role výzkumníka,
 • role učitele disciplin oborů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • případně dalších typů rolí, dle potřeb zaměstnavatele (např. mluvčí, poradce pro otázky veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů).

Tyto role mohou absolventi magisterského navazujícího studia programu PSPHR vykonávat např. v následujících oblastech a organizacích:

 • v organizacích státní správy a samosprávy, které se zabývají administrací dávkových systémů, sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších oblastí veřejné politiky (MPSV, krajské a obecní úřady, obce, Agentura pro sociální začleňování a další orgány veřejné správy v této oblasti),
 • na Úřadech práce, v oblasti trhu práce (včetně soukromých agentur),
 • v neziskových organizacích v oblasti sociální politiky a sociálních služeb a služeb sociální práce na všech úrovních (např. Člověk v tísni, SOZE, Naděje, Diakonie, Charita aj.),
 • v poradních sborech státních i neziskových organizací (včetně zákonodárných sborů a regionálních samospráv), které se podílejí na tvorbě a implementaci programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • ve výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných ústavech,
 • ve výuce v oblasti PSPHR na vysokých, vyšších odborných a středních školách (poslední po zvládnutí tzv. pedagogického minima),
 • jako specialisté nebo poradci na různé sociální problémy a sociální intervence a rozvoj lidských zdrojů v médiích (tisk, rozhlas, televize); případně jako tiskoví mluvčí organizací, které jsou zaměřeny na problematiku sociální politiky, sociálních služeb a sociální práci (např. MPSV, Charita, Probační a mediační služba, nadační fondy aj.),
 • v nadnárodních organizacích, které se zabývají řešením sociálních problémů, sociálním začleňováním nebo poskytováním sociální pomoci, například v orgánech Evropské komise, nadnárodních neziskových organizacích, odborových organizacích, agenturách,
 • v organizacích, které mezi své cíle řadí navazování systematické spolupráce mezi různými organizacemi při řešení sociálních problémů (např. organizace zaměřené na pomoc tzv. multi-problémovým klientům, komunitní nebo dobrovolnická centra, vládní, krajské nebo obecní meziresortní komise apod.).

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je předchozí bakalářské vzdělání v oborech sociální nebo veřejné politiky, případně sociálních a ekonomických věd. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů - viz web oboru.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů na základě zaslaných dokumentů a přijímací zkoušky; podmínkou pro přijetí je zisk minimálně 60 bodů.

Termíny

1. 9. 2023 – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info