Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Navazující magisterské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Posláním tohoto programu je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti osobní bezpečnosti, speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpečnostních složek. Jsme jediné místo na světě, kde můžete studovat program s obdobným zaměřením. Studium je orientované převážně na problematiku profesní sebeobrany a je teoreticko-praktické. Vychází z vědního oboru kinantropologie, tedy vědě o lidském pohybu.

Výuku stavíme na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Jako naši studenti získáte poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Prakticky vás připravíme v technikách osobní a profesní sebeobrany a budete splňovat vysoké nároky na fyzickou připravenost pro práci v bezpečnostních složkách. Naši absolventi také zastávají prosociální postoje a chrání právo a spravedlnost.

Studijní program je založen na dobrém technicko-materiálním zázemí a kvalitních vyučujících. Fakulta sportovních studií, kromě jiných prostor pro výuku, disponuje specializovanou tělocvičnou pro výcvik úpolových sportů, bojových umění a sebeobrany. Výuka zahrnuje využití technologií, jako jsou elektrické cvičné nože Shocknife nebo protiúderové obleky High Gear. Kromě interních zaměstnanců, kteří jsou významnými akademiky a praktiky v oblasti úpolových sportů a sebeobrany, vyučují v programu také externí odborníci z různých bezpečnostních služeb.

Staňte se součástí týmu a zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste racionální a chápete, že bezpečnost je odpovědností nás všech?
  • Aktivně cvičíte a zajímá vás, jak zlepšit svou výkonnost?
  • Pracujete, nebo uvažujete o práci u policie, armády nebo v soukromém bezpečnostním sektoru?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

„Ti nindžové neprováděli žádná kouzla, jejich tajemstvím byl ten nejintenzivnější fyzický a psychický výcvik, jaký kdy lidé poznali. (Dan Millman)“

Praxe

Praxe je důležitou součástí tohoto programu. Jednotlivé praktické předměty vás provedou problematikou osobní a profesní sebeobrany či použití různých technických a didaktických prostředků. Zkusíte si testování pohybových schopností a speciálních pohybových dovedností s využitím moderních technologií. Řízené praxe v kurzech sebeobrany a ve vzdělávání bezpečnostních složek vám přinesou pracovní zkušenosti a rozšíření oborových znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete mít kvalitní teoretické základy v oblasti úpolových sportů, sebeobrany, bojových umění a didaktiky. Připraveni budete ale také prakticky. Po absolvování programu z vás budou profesionálové schopni samostatné práce ve všech zmíněných oblastech.

Studium rozvíjí předpoklady pro práci například u Policie České republiky, obecních policií či u Armády České republiky. Naši absolventi jsou žádanými uchazeči u různých bezpečnostních služeb státu i v soukromém bezpečnostním sektoru.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je složena z písemného testu .

Zaměření testu:

  • Základy práva a bezpečnosti
  • Teorie úpolů a sebeobrany
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy

Kritéria hodnocení

Kritéria a skladbu přijímací zkoušky najdete v sekci Přijímací řízení.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k testu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Nikola Pouchlá

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info