Matematika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o matematiku a chcete ji studovat? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika a máte díky němu teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza). Zároveň získáte hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium matematiky podpoří vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě i v širších souvislostech. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli získat řadu matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu. 

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený magisterský studijní program. Součástí studia jsou kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i aktuální potřeby pracovního trhu. Výuka probíhá obvykle v češtině nebo, dle okolností a potřeby, v anglickém jazyce. Mezi cílové dovednosti studia patří i schopnost používat anglický jazyk jak pasivně, tak aktivně ve vlastní matematické odbornosti, tj. základním požadavkem studia je znalost anglického jazyka na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Řešíte rádi problémy?
  • Máte rozvinuté abstraktní myšlení?
  • Je pro vás matematika zábavou?
  • Přemýšlíte o světě kolem? 

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

„Myslete hluboce o jednoduchých věcech.“

Praxe

V průběhu studia vás čeká celá řada možností poznat oborovou praxi. V rámci modelování, plánování a simulace výroby nabízí tuto možnost například firmy dataPartner a DTO. Spolupracovat s nimi budete při řešení úloh z praxe, na přednáškách a workshopech nebo v rámci výzkumu, například formou stáží.

Důležitou součástí praxí je možnost využít získaná reálná data pro zpracování semestrálních a diplomových prací. Mnoho studentů navíc po absolvování stáží u spolupracujících společností získá nabídku zaměstnání a v těchto společnostech zůstává. Ve spolupráci s partnery úspěšně pokračujeme a jejich okruh se postupně rozšiřuje.

Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře vedené spolupracujícími pedagogy.

Chcete vědět víc?

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat v řadě různých oblastí. 

Uplatnění si najdete jako vývojář softwaru, meteorolog, statistik, pojistný matematik, učitel na střední škole (v případě rozšíření studia o pedagogické dovednosti), finanční analytik nebo třeba konzultant při tvorbě webových stránek. Pokročilé matematické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera. 

Studium matematiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si dovednosti, jako jsou nezávislé myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a organizační schopnosti.  Přičemž právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či mediální giganti, jako jsou Intel, Google nebo Facebook.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské zkoušky odpovídajícího oboru bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info