Aplikovaná matematika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Diferenciální rovnice a jejich aplikace, Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty nebo Statistika a analýza dat) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o aplikovanou matematiku a statistiku a chcete ji studovat? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Jste absolventy bakalářského studia kterékoliv specializace programu Matematika a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín a praktický základ v aplikované matematice a statistice? Potom vám navazující magisterské studium poskytne rozšíření všeobecného a aplikovaného matematického základu a statistického základu v nosných disciplínách aplikované matematiky (Statistika a analýza dat, Modelování a výpočty, Finanční a pojistná matematika i Diferenciální rovnice a jejich aplikace) a hlubší ucelené vzdělání ve zvolených specializacích moderní aplikované matematiky a statistiky.

Studiem si vybudujete a následně prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a přispějí k rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium aplikované matematiky posílí vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické a statistické myšlení v každodenním životě a širších souvislostech. Také si rozšíříte schopnost programovat matematické a statistické algoritmy a interpretovat výsledky modelování a analýz.

Po absolvování programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli využít řadu matematických a statistických kariérních příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, obchodu, státního aparátu a průmyslu, a to jak doma, tak i v zahraničí.

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený studijní magisterský program s kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i potřeby pracovního trhu. Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty. Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky. Zkoušení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Řešíte rádi problémy?
  • Máte rozvinuté analytické a abstraktní myšlení?
  • Je pro vás matematika a statistika zábavou?
  • Přemýšlíte o světě kolem?

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

„Aplikovaná matematika a statistika nejsou náhradou vlastního úsudku.“

Praxe

V průběhu studia vás čeká celá řada možností spolupráce s výzkumnými organizacemi nebo firmami. Patří mezi ně statistické analýzy a matematické modelování v oblasti bio-medicíny, neurověd, antropologie, geografie, meteorologie, ekonomie, pojistné matematiky, ekonomie, historiografie a jiných, což využijete v semestrálních projektech, diplomových pracích nebo i na stážích. Mnoho studentů navíc po absolvování stáží u spolupracujících společností získá nabídku zaměstnání a v těchto společnostech zůstává. Mezi spolupracující pracoviště patří kromě jiných: Masarykův onkologický ústav, Interní hematoonkologická klinika FN Brno, FNUSA-ICRC Brno, Centrum dopravního výzkumu, Český metrologický ústav, ČHMÚ, Katedra fyziky atmosféry MFF UK Praha, Centrum experimentální medicíny SAV Bratislava, Univerzitní nemocnice Martin, University of Vienna, Katedra fyzické geografie a geoekologie PriF UK Bratislava, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav religionistiky FF MU, The University of Glasgow, Università degli Studi di Milano, National Chiao Tung University (Taiwan), Wegener Center for Climate and Global Change Graz.

Chcete vědět víc?

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete plně připraveni pracovat v řadě různých oblastí. Uplatnění (pokud nebudete pokračovat v navazujícím doktorském studiu) si najdete doma i v zahraničí v oblasti vědy a výzkumu, obchodu, státního aparátu a průmyslu jako statistik, datový manažer, datový vědec, finanční analytik, pojistný matematik, vývojář softwaru, učitel matematiky na střední škole (v případě rozšíření studia o pedagogické dovednosti). Pokročilé matematické a statistické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera.

Studium aplikované matematiky a statistiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si takové dovednosti, jako je nezávislé analytické myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a rozvinete své organizační schopnosti. Právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či sociální a mediální giganti, jako jsou Intel, Google, Apple, Dropbox nebo Facebook.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské zkoušky odpovídajícího oboru bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná matematika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info