Experimentální biologie živočichů a imunologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Fyziologie, Imunologie nebo Vývojová biologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Program Experimentální biologie živočichů a imunologie nejlépe charakterizuje motivace patřit do mezinárodní komunity lidí zkoumajících, jak funguje lidské i zvířecí tělo. Jeho posláním je připravovat odborníky na práci v laboratořích, které vyžadují standardy špičkové vědy od úrovně buněčné a molekulární až po celé živočichy, aplikovatelné také na člověka.

Naučíte se znát principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů, orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka a samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu.

Budete schopni kriticky hodnotit relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením. Budete umět rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe a tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, seznámíte se také s vedením výzkumných projektových týmů. Také budete komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni.

Zvolíte si jednu ze tří specializací: Fyziologii, Imunologii nebo Vývojovou biologii. Společné kurzy propojují předchozí znalosti o funkcích organismu na všech jeho úrovních. Další kurzy vás pak směrují podle specializace a laboratoře, kde se rozhodnete pro diplomový projekt. Ten má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje přípravu pro výzkumnou kariéru.

Podporujeme účast na zahraniční stáži. Když Oddělení fyziologie a imunologie živočichů navštívíte, najdete špičkové vybavení a mladé, mezinárodní a přátelské prostředí ke studiu i práci.

Je studium programu pro vás?

Jste tu správně jestliže:

  • si myslíte, že poznávání funkcí živočišného organismu ve zdraví i nemoci je fascinující.
  • se chcete naučit používat metody výzkumu od molekulárních a buněčných až po chování zvířat.
  • hledáte přátelské a otevřené prostředí pro studium i práci v laboratoři.

Pro navazující magisterský program je vhodné absolvování bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, případně Biochemie.

Na co být připraveni? Vaši práci za vás udělat nemůžeme, ale jsme tu proto, abychom vás ji naučili.

„Znát stromy, ale vidět i les.“

Praxe

Praxe nejsou povinné. Máte však možnost vybírat z aktualizované nabídky diplomových výzkumných témat a pracovišť, kde je můžete realizovat.

Je také možné přijít s návrhem projektu zapadajícím do zaměření programu.

Budeme vás podporovat v účasti na zahraničním studijním pobytu, např. přes program Erasmus. V případě zájmu je možné se zúčastnit stáží na renomovaných domácích a zahraničních pracovištích v rámci grantových projektů mateřské laboratoře.   

Chcete vědět víc?

https://ueb.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia se uplatníte jako vedoucí pracovníci odborné laboratoře v biomedicínském výzkumu a v klinických laboratořích, v aplikovaném zemědělském a veterinárním výzkumu nebo na klinikách reprodukční medicíny. Dále máte možnost práce ve farmaceutických firmách, v ústavech Akademie věd a na univerzitách v České republice i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní discipliny


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Experimentální biologie živočichů a imunologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info