Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete spolu s námi poznat ruštinu? Chcete učit ruštinu na základní škole? Chcete cestovat a používat ruštinu jako dorozumívací jazyk?

Pak vám nabízíme studijní program, který je určen absolventům bakalářského studia rusistického zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny – kreativního, vstřícného, využívajícího moderní výukové prostředky a pomůcky.

V průběhu studia absolvujete tři výukové praxe, seznámíte se s fungováním školy, využijete své znalosti z pedagogiky a psychologie, propojíte teorii a praxi.

Během studia se můžete zapojit do aktuálních projektů, které se na Katedře ruského jazyka a literatury řeší a vyjet na studijní pobyt do zahraničí.

Výuka praktického jazyka probíhá s rodilými mluvčími.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás cizí jazyky?
  • Chcete se naučit rusky na úrovni C1+?
  • Baví vás učit?
  • Chcete učit zajímavě s pomocí moderních technologií?
  • Baví vás cestovat a učit se jazyk?

Kombinovaná forma studia

U nás můžete studovat i v kombinované formě, kdy výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou interaktivních studijních opor pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

„Poznávejte ruštinu s námi!“

Praxe

V prvních třech semestrech studia vás čekají tři učitelské praxe, které tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou doplněny reflektivními semináři. Ty vám poskytnou prostor pro sdílení zkušeností a prohloubí znalosti a dovednosti z vykonané výukové praxe.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Pojďte se s námi naučit učit!

Chcete vědět víc?

Webové stránky katedry: https://rustina.ped.muni.cz.

Facebook katedry: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Instagram katedry: https://www.instagram.com/rustina_pdfmu/.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia se z vás stanou plně kvalifikovaní učitelé ruštiny na základních školách a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Dále pak můžete pracovat v jazykových školách, v jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času nebo například ve vzdělávacích střediscích. Pojďte s námi sdílet své zkušenosti z praxe – s našimi absolventy udržujeme stálý kontakt!

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Učitelství ruského jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství ruského jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info