Učitelství dějepisu pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Obsahem studia je příprava k učitelskému povolání v oboru dějepis. Největší prostor je věnován didaktice dějepisu a dalším didakticky zaměřeným předmětům: kritické myšlení v předmětu dějepis, archivnictví, historická geografie, výuka regionálních dějin, dějiny vědy a techniky, dějiny kultury. Získáte hluboký průnik do problematiky učitelství dějepisu, široký rozhled a pedagogickou praxi, což vytvoří předpoklad pro vaše další uplatnění.

Teoretickou výuku doplňuje praxe na základních školách, studium v archivech a práce s pamětníky při přípravě diplomové práce.

Máte dobré uplatnění jako učitelé dějepisu na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií nebo ve všech dalších oborech souvisejících s historií (pracovníci muzeí, turističtí průvodci apod.) Během studia se můžete věnovat samostatné badatelské činnosti a její výsledky prezentovat na studentských vědeckých konferencích. Nejlepší studenti mohou participovat na odborných textech v časopisech vydávaných katedrou historie.

Je studium programu pro vás?

Zaujalo vás studium Učitelství dějepisu? Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás komunikace s pamětníky, odborníky i laickou veřejností?
  • Zvládáte si zapamatovat velké množství dat a událostí?
  • Jste schopni propojovat znalosti do logické struktury?
  • Dokážete přesně a trpělivě jako detektivové hledat pamětníky událostí, pátrat v archivu, nacházet informace v knihovně?

Pokud stále souhlasně přikyvujete, podejte si přihlášku! Studium v navazujícím programu navazuje na akreditovaný bakalářský program Dějepis se zaměřením na vzdělávání, proto je vhodné jeho absolvování.

Kombinovaná forma studia

Studijní program se vypisuje také v kombinované formě v  kombinaci s Učitelstvím německého a ruského jazyka. Kombinované studium probíhá v pátek (každý semestr pět desetihodinových konzultací).

„Poznejte svoji minulost“

Praxe

Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií. Zaměřují se na reflexi a sebereflexi studentů v roli učitele. Jedná se o předměty Učitelská praxe 1 (1. semestr), Učitelská praxe 2 (2. semestr), Učitelská praxe 3 (3. semestr), na které navazuje předmět Seminář k učitelské praxi (v 1. a 2. semestru).

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

http://http://www.ped.muni.cz/whis/

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Učitelství dějepisu pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství dějepisu pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství dějepisu pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info