Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o historické předměty, jejich chemické složení, historii a o to, jak je uchovat pro další generace? Chcete proniknout do tajů historie pomocí moderních analytických technologií a stát se odborníky na historicky používané přírodní i syntetické materiály? Odpovídáte ano? Pak jste ideální kandidáti na studium Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování.

Po absolvování bakalářského studia máte základní přehled v chemických disciplínách i v historických vědách. V magisterském studiu si prohloubíte znalosti o materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které byly vyrobeny z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo), organických (textil, kůže, papír) nebo polymerních (dřevo) materiálů.

Rozšíříte si vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění. Naučíte se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Dokážete realizovat a vyhodnotit konzervátorsko-restaurátorský výzkum, tedy provést nebo navrhnout vhodný materiálový průzkum, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní odborný zásah a vést odpovídající dokumentaci.

Porozumíte materiálovému složení předmětů, metodikám a technikám konzervátorsko-restaurátorské práce. Budete spolupracovat s vrcholnými odborníky na poli chemie, ostatních přírodních věd a konzervování-restaurování. Čekají vás přednášky od excelentních českých i zahraničních odborníků a práce s nejmodernějším technologickým přístrojovým vybavením.

V rámci odborných praxí budete mít možnost poznat práci v renomovaných restaurátorských ateliérech, muzeích, galeriích a chemických laboratořích u nás i v zahraničí. Díky širokému spektru znalostí z oblasti přírodních věd i historie a umění bez problémů najdete uplatnění i v jiných oborech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímáte se o historické předměty, jejich chemické složení, historii a způsoby, jak je uchovat pro další generace?
  • Orientujete se v základních chemických problémech?
  • Baví vás práce v laboratoři i vyhledávání dávno zapomenutých informací z literatury?
  • Jste trpěliví, pečliví a zvídaví?

Praxe

V rámci odborných praxí zažijete práci v renomovaných restaurátorských ateliérech, muzeích, galeriích a chemických laboratořích u nás i v zahraničí. Během studia můžete získat cenné kontakty a zkušenosti na vědeckých konferencích nebo v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ a Freemover. Už během studia se můžete zapojit v samostatných projektech či závěrečných pracích do aktuálních výzkumných i konzervátorsko-restaurátorských projektů. Také se naučíte prezentovat svoji práci na odborných konferencích a seminářích.

Pro představu, kde všude naši studenti během studijních praxí působí, se můžete podívat na internetové stránky partnerských institucí: např. Technické muzeum v Brně a ateliér MD restaurování.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete orientovat v oblasti materiálové chemie, analytických i přístrojových metodách a v dějinách umění. Budete umět pracovat s chemickými látkami. Zvládnete správně zacházet s předměty kulturního dědictví, navrhovat a provádět jejich analýzy a rovněž navrhovat a provádět techniky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech vyrobených z anorganických i organických materiálů.

Budete schopni pracovat s odbornou literaturou a vytvářet odbornou dokumentaci včetně fotodokumentace. Jako absolventi najdete uplatnění v institucích, které se věnují péči o kulturní dědictví. Jedná se o muzea, galerie, archivy, depozitáře, ateliéry a další. Široký přehled v materiálech a postupech vám dává výhodu oproti úzce specializovaným odborníkům.

Díky širokému spektru znalostí z oblasti přírodních věd i historie a umění pak najdete uplatnění i v jiných oborech. Jako vystudovaní chemici se bez potíží uplatníte i v běžných chemických laboratořích nebo zkušebních ústavech. Zkrátka se neztratíte všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými problémy a postupy.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku na úrovni bakalářské státní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská státní zkouška


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info