Překladatelství anglického jazyka

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Byl svět textů a komunikace vždycky světem, ve kterém jste se cítili dobře a zajímal vás? Poznáte a umíte ocenit dobře koncipovaný text? Spojili byste rádi znalosti z anglické jazykovědy a o anglicky mluvících kulturách s něčím praktickým? Nebo jste zatím studovali nějaký úplně jiný obor, který vás baví, ale spíš než k jeho praktikování máte blízko k překládání textů s touto nebo podobnou tématikou?

Překladatelství anglického jazyka vám poskytne různé pohledy na to, co to vlastně překlad a překládání jsou a v jakých obměnách se s nimi dennodenně setkáváme. V praktických seminářích si vyzkoušíte překládání různých druhů textů a získáte základní návyky a tipy a inspiraci pro vytváření své budoucí specializace v překladu – od právního překladu přes základy tlumočení a literárního překladu až po titulkování.

Studentům přijatým do programu poskytujeme poměrně bohatou zpětnou vazbu, jakou v praxi získáte jen málokdy, a díky externím vyučujícím i zkušenějším kolegům se můžete začít na poli překladu aktivně pohybovat už během studia. Můžete se rozhodnout absolvovat pracovní stáž v rámci programu Erasmus v zahraničí nebo zatím nepovinnou stáž u domácí agentury.

Charakter programu a menší studijní skupiny nám umožňují uplatňovat vůči studentům poměrně individuální přístup. Také zaměření diplomové práce si můžete ve spolupráci s jejím budoucím vedoucím vybrat poměrně svobodně – na Katedře anglistiky a amerikanistiky je naší tradicí umožnit studentům pracovat na tématech, která je skutečně zajímají.

Praxe

Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Pokud se rozhodnete studovat Překladatelství AJ, toho, že by vás o práci připravil strojový překlad, se nemusíte obávat: vždycky byly a budou oblasti překladu, kde je autentická lidská komunikace nenahraditelná, a cílem programu je připravovat absolventy, kteří budou překládat lépe než ten nejlepší software a budou schopni pružně reagovat na proměny trhu s překlady stejně jako na své vlastní preference při práci v oboru nebo příbuzných oborech.

Naši absolventi nacházejí uplatnění jako samostatně podnikající překladatelé (a tlumočníci) i ve firmách, a to při řízení překladových projektů, v lokalizaci, titulkování, v copywritingu, v redakční praxi a dalších příbuzných oborech, jejich podstatnou složku představuje písemná nebo ústní jednojazyčná i vícejazyčná komunikace.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem přijetí je velmi dobrá znalost angličtiny a češtiny, zájem o dění v anglofonních zemích, vztah k práci s textem a informacemi. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímací zkoušky zahrnující:

  • písemnou část - angličtina, čeština, orientace v textu, PRÁCE S TEXTEM, všeobecný rozhled;
  • ústní část - pohovor s užším výběrem uchazečů SE ZAMĚŘENÍM NA MOTIVACI KE STUDIU A CELKOVÉ POVĚDOMÍ O PRÁCI PŘEKLADATELE (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, kteří uspějí u písemného testu).

Písemná zkouška do programu Překladatelství anglického jazyka není totožná s žádnou jinou zkouškou do navazujících magisterských programů nabízených Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU. Uchazeči se jí musí zúčastnit, i když se současně hlásí i do některého z ostatních programů KAA FF MU. Výsledek z písemné zkoušky do programu Překladatelství anglického jazyka nemůže být započítán do žádného jiného navazujícího magisterského programu nabízeného KAA FF MU.

Seznam doporučené literatury pro přípravu k přijímací zkoušce neuvádíme záměrně. Připravenost pro studium překladatelství by měla být výsledkem dlouhodobě nabytých dovedností (viz popis zkoušky), nikoli osvojení informací z konkrétních materiálů. U ústní části zkoušky bude při vedení rozhovoru přihlédnuto k zaměření konkrétního uchazeče.

K ústní zkoušce do programu Překladatelství anglického jazyka budou pozváni pouze uchazeči, kteří uspějí u písemné zkoušky.

Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100) - platí pro písemnou i ústní část.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Překladatelství anglického jazyka? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info