Logopedie

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Při studiu programu Logopedie se budete zabývat postupy a metodami komplexní podpory osob s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením všech věkových kategorií. Seznámíte se s širokou škálou metod, materiálů a pomůcek, s diagnostickými i terapeutickými postupy využívanými v rámci logopedické i surdopedické intervence se zřetelem k potřebám a možnostem cílové skupiny. Osvojíte si postupy komunikace s klienty i s jejich rodinnými příslušníky, seznámíte se s principy mezioborové spolupráce.

Po úspěšném absolvování budete vybaveni nejen teoretickými poznatky z oboru logopedie a surdopedie, ale i praktickými kompetencemi, které budete moci využít ve své budoucí poradenské praxi. Další cesta ke zkušenostem se nabízí v absolvování zahraničních studijních pobytů v programu Erasmus+ nebo v participaci na výzkumných projektech realizovaných ve spolupráci s vyučujícími. Můžete se aktivně zapojit do studentské oborové rady a podpořit tak fakultní studentský život.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete se seznámit s metodami rozvoje komunikační schopnosti u osob všech věkových kategorií?
  • Zajímají Vás postupy podpory komunikační schopnosti u osob se sluchovým postižením?
  • Chcete se věnovat hledání nových cest ke komunikaci?

Pro uchazeče je podmínkou absolvování bakalářského studia se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

Kombinovaná forma studia

Studijní program Logopedie je realizován i v kombinované formě, pro tuto výuku jsou vyhrazeny pátky i soboty.

„Logopedie je program s největším interdisciplinárním přesahem a týká se všech věkových skupin.“

Praxe

Jako součást odborné přípravy vás čeká 200 hodin praxe, která je funkčně propojena s problematikou logopedické intervence realizované u dětí, žáků ve školním věku, dospívajících, dospělých i seniorů. Praxi můžete absolvovat pod vedením odborníků v zařízeních, s nimiž naše katedra dlouhodobě spolupracuje.

Koncepce praxí zahrnuje i reflektivní semináře, kde budete své zkušenosti a postřehy diskutovat a sdílet se svými kolegy i vyučujícími. Tato zpětná vazba vám poslouží jako východisko pro další působení v terénu.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném ukončení studia můžete působit v rezortu školství na poradenských pozicích ve speciálně pedagogických centrech i pedagogicko-psychologických poradnách, nebo jako speciální pedagogové na běžných základních či speciálních školách.

Působit můžete také v rezortu zdravotnictví. Pozice klinického logopeda je podmíněna splněním dalších požadavků a postgraduálního vzdělávání. V rezortu práce a sociálních věcí, v zařízeních sociálních služeb můžete působit na pozici aktivizačních pracovníků.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Logopedie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info