Biochemical and Cellular Technologies

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem magisterského programu Biochemical and Cellular Technologies je poskytnout kvalitní vzdělání v oblastech biochemie a buněčné biologie, a to nejen z pohledu základních znalostí, ale především s ohledem na jejich praktické uplatnění v biotechnologických procesech. Do tohoto anglického programu se mohou hlásit studenti ovládající angličtinu, kteří absolvovali bakalářské studium v oblasti biochemie, biologie nebo podobného zaměření. Bude jim představen současný stav poznání v biochemii a buněčné biologii, moderní metodické postupy a aktuální trendy výzkumu i praxe. Hlavními cíli studia je připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost uplatňovat interdisciplinární přístupy jak při studiu živých systémů, tak při jejich využití v biotechnologických procesech. Studium je zaměřeno na pochopení biologických a chemických principů s cílem aplikovat je v biotechnologických a bioanalytických metodách. Studijní program bude vychovávat odborníky s vysokou úrovní znalostí, kteří budou připraveni samostatně řešit úkoly požadované praxí. Absolventi budou mít znalosti i schopnosti potřebné jak pro odchod přímo do praxe, tak pro navazující doktorské studium, např. v rámci programů Biochemistry, Genomics and Proteomics a Life Sciences.

„Pochopením funkce buněk k jejich využití“

Praxe

Studenti mohou získat praktické dovednosti v rámci volitelné odborné praxe u spolupracujících biotechnologických firem, v klinických analytických laboratořích nebo v akademických institucích působících v Brně a okolních regionech.

Chcete vědět víc?

Více informací o Ústavu biochemie najdete na webové stránce https://ubch.sci.muni.cz/.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Biochemical and Cellular Technologies budou mít dostatečné znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe, budou o ně mít zájem především firmy aktivní v biochemických a biotechnologických odvětvích a bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací. Hluboký a obecný základ studia umožní absolventům pružnou adaptaci na požadavky daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů, které jsou tam užívány. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se absolvent bude moci uplatnit také jako manažer nebo obchodní zástupce těchto zmíněného zaměření. V neposlední řadě pak budou absolventi vítáni ve výzkumných organizacích po celém světě, od privátních výzkumných institucí, přes akademie věd až po univerzity.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024)

Entrance exam will be organised in two rounds during April 2024. Admission is based on the overall results of the entrance exam and the programme's capacity. It is recommended to have a Bachelor's degree in Biochemistry or a related field of study.

1) In the first stage, applicants must submit all required documents (see below) that will be assessed. Based on these documents, the committee will shortlist suitable candidates and invite them for a personal interview.

Required documents:

 • Motivation letter (up to one page max.)
 • Transcript of Records (completed courses and respective grades)
 • Document of the achieved level of English language knowledge (in case English is not the native language)
 • Short annotation of your Bachelor’s thesis/project

2) Those applicants who will successfully pass the first round will be invited for an online interview which will be held between April 22, 2024 and April 24, 2024, expected duration 20 minutes. The interview may be recorded for committee purposes and will not be made available to the public.

Applicants have to prove basic orientation in the field of biochemistry and molecular biology at the Bachelor level, especially in the following areas:

 • structure and properties of biochemically relevant molecules (amino acids, peptides, proteins, saccharides, lipids, nucleic acids)
 • enzymes (enzyme classes, reaction thermodynamics and kinetics, regulation of enzyme activity)
 • metabolism (membrane transport, glycolysis, citric acid cycle, respiratory chain, photosynthesis)
 • structure of DNA, DNA replications, processes of transcription and translation
 • biochemical methods (separation methods, optical methods)

More information can be found here.

Kritéria hodnocení

Admission is based on the results of a two-round admission process and the programme's capacity.

In the first stage, the applicant must obtain at least 16 points out of 30.

 • Motivation letter and thesis annotation (max. 20 points)
 • Quality of the required documents (max. 10 points)

In the second stage, the applicant must obtain at least 16 points out of 30.

 • exam interview (max. 20 points)
 • English language skills (max. 10 points)

 

Doporučená literatura

Voet, D. and Voet, J.G. Biochemistry. John Wiley & Sons, 2010

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info