Economics

Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Navazující magisterský program Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomie organizací a transportní ekonomie v kombinaci s osvojením základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách.

Dovednosti z bakalářského studia jsou detailněji rozvíjeny zejména v oblasti mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie organizací a transportní ekonomie. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Studium programu je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní znalosti v ekonomii, volitelně rozšířené v mezinárodním měřítku, v historickém kontextu apod.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/en/admissions/masters-studies/field-of-study/economics

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Absolventi navazující formy studia programu Ekonomie získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti teorie a výzkumu na poli ekonomie a blízkých vědních oborů. Mají rovněž předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické žurnalistiky a ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru.

Absolventi programu Ekonomie jsou tak připraveni zastávat pozice ekonomického analytika, projektového manažera, redaktora ekonomického časopisu, nebo poradce hospodářského politika v ekonomických otázkách. Dle zaměření programu se také nabízí široká škála pozic v dopravních společnostech.

Vzhledem k tomu, že je program vyučován v angličtině, nabízí se uplatnění v zahraničí i ve světových korporátních organizacích, kde je používaným jazykem angličtina.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 15. 6. – 15. 10. 2021)

Our Master's degree programmes are open to students holding a Bachelor's or equivalent degree. Applicants must have a good command of the English language. Please see http://www.econ.muni.cz/how-to-apply for complete information on how to apply or contact admission@econ.muni.cz. For application process, the applicant needs to attach the following documents to the e-application: 1. Complete e-application form - online in Masaryk University Information System 2. Personal data form 3. Curriculum Vitae 4. Certified copy of Bachelor's diploma 5. Certified copy of Final transcript 6. Statement of purpose 7. English language certificate All application materials must be in English or in Czech.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 500 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info