Uznávání vzdělání ze Slovenské republiky

Dne 28. března 2015 vstoupila v platnost vládní Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, která nahradila předchozí ekvivalenční dohodu se Slovenskou republikou (Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, Praha, 23. 3. 2001, č. 33/2001 Sb.m.s., platná od 23. března 2001).

Dle nové smlouvy se vysokoškolské diplomy vydané v České republice a vysokoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice (na něž se daná smlouva vztahuje) i nadále uznávají za rovnocenné. Držitelé slovenských diplomů je tedy mohou přímo použít na území České republiky bez nutnosti jejich uznání. Současně nadále platí, že Česká republika i Slovenská republika považují vysokoškolské vzdělání a vysokoškolské diplomy vydané od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (tj. od 1. ledna 1993) do 27. března 2015 za vzájemně rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení).

Nová smlouva se nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání získané absolvováním slovenského vysokoškolského vzdělání realizovaného mimo území Slovenské republiky a na české doklady o vysokoškolském vzdělání získané absolvováním českého vysokoškolského vzdělání realizovaného mimo území České republiky.

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace ze Slovenské republiky

Držitelé slovenských dokladů o vzdělání mohou v případě potřeby požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (např. za účelem dalšího studia v ČR nebo výkonu zaměstnání v ČR) veřejnou vysokou školu v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Úřední překlad dokladů do českého jazyka není vzhledem k příbuznosti obou jazyků vyžadován.

Držitelé slovenských dokladů o vzdělání získaných absolvováním studia realizovaného mimo území Slovenské republiky v době platnosti nové smlouvy (tj. od 28. března 2015) musí vždy žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info