Age management pro personální řízení

Kurz je zaměřen na komplexní problematiku řízení zaměstnanců s ohledem na věk a průběh životní fáze zaměstnance. Reaguje na aktuální výzvy na trhu práce spojené nejen s jeho demografickými proměnami, ale i s nástupem nové generace a s rozvojem digitalizace a globalizace.

Kurz je určen pro odborníky z oblasti HR, psychology, manažery, absolventy VŠ, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v dané problematice, pracovní lékaře.

Termíny kurzu

Období výuky 4. 10. 2024 – 31. 1. 2025

Kurz je jednosemestrální, zahájen bude v podzimním semestru akademického roku 2024/2025. Jednotlivé přednášky se budou konat ve dnech 4. 10., 18. 10. a 8. 11. v čase 8:30–16:30 hod. (s pauzou na oběd).

Počet účastníků
8 až 16

Při počtu účastníků nižším než 8 se kurz nebude konat

Cena

8 000 Kč

Místo konání

Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, Brno

Přihlásit se

Termín přihlášení
do 1. 9. 2024 (včetně)

Vše o studiu

Co se naučíte

Kurz se skládá ze 3 modulů, každý v rozsahu 8 hodin:

  1. Základy age managementu a řízení pracovní schopnosti
  2. Celoživotní podpora pracovní schopnosti jednotlivců
  3. Age management audit

Více informací o náplni jednotlivých modulů najdete zde.

Účastníci se v rámci realizovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky, principy, cíli, nástroji a možnostmi implementace age managementu do personální praxe. Součástí kurzu je rovněž představení konceptu pracovní schopnosti jako základního kamene pro implementaci age managementu do firem či organizační praxe. V rámci kurzu se účastníci dále naučí, jak je možné využít age management audit pro úspěšné zavedení age managementu do personálních procesů. Seznámí se také s jednotlivými možnostmi měření pracovní schopnosti. Kurz se mj. zaměřuje i na problematiku adaptace a přípravy na stáří, jenž je nedílnou součástí age managementu.

Uplatnění znalostí

Po absolvování jednotlivých modulů bude účastník znát teoretická východiska a jednotlivé principy a pilíře age managementu a jejich vazbu na jednotlivé personální procesy. Absolventi kurzu budou rozumět konceptu pracovní schopnosti a faktorům, které ji ovlivňují. Absolventi budou umět používat koncept pracovní schopnosti při implementaci jednak age management auditu, tak i jednotlivých opatření age managementu do praxe. Absolventi budou rovněž znát jednotlivé nástroje na měření pracovní schopnosti.

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovně ve stanoveném termínu. Kurz je nabízen do naplnění kapacity (max. 16 účastníků).

 

Průběh studia, lektoři

Podmínky pro ukončení

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je 80% docházka a úspěšné vypracování závěrečného projektu.

Lektoři

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.

Klára Harvánková působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblasti jejího zájmu patří vzdělávání dospělých, demografické změny a koncept pracovní schopnosti. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i ve firemním a státním sektoru. Mimo univerzitní prostředí se ve spolupráci s organizací Age Management, z. s., podílí na osvětě a implementaci age managementu do soukromého, státního a neziskového sektoru. 

Kontaktní údaje

harvankova@phil.muni.cz

Mgr. Michaela Kostelníková

Michaela Kostelníková vystudovala sociologii a sociální antropologii na Masarykově univerzitě a posledních 10 let se intenzivně věnuje oblasti age managementu a měření pracovní schopnosti ve vazbě na optimalizaci nastavení personálních procesů. Podílí se na realizaci projektů také jako projektová a finanční manažerka, přednáší na Masarykově a Mendelově univerzitě a účastní se odborných seminářů a konferencí zaměřených na age management a stárnutí populace.

Mgr. Bc. Ilona Štorová

Ilona Štorová vystudovala andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010–2015 vedla dva mezinárodní projekty, které ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví a společností Blik op Werk v Nizozemsku přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. V současné době je předsedkyní Age Management, z. s., a prezidentkou České asociace age managementu, z. s.  

Informace o kurzu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Garant
Hodinová dotace 24
Délka vzdělávání v týdnech 3

Hodnocení kurzu účastníky

„Kurz mi přinesl nové informace a kontakty, další inspirace a v neposlední řadě také příjemně strávený čas.“

Eva Krejčová Eva Krejčová
vzdělavatelka dospělých

„V Brně působí největší odborníci na oblast age managementu a žádná jiná fakulta či univerzita v České republice podobný kurz ani nenabízí. Na kurzu oceňuji příjemné prostředí a dostatek prostoru pro diskuse a praktické úkoly.“

Lucie Lucie
specialistka podpory podnikání a inovací

„U nás ve společnosti toto téma v rámci lidských zdrojů pokrýváme, a proto jsem tento kurz pojala jako příležitost získat informace od těch nejpovolanějších. Dozvěděla jsem se o něm z newsletteru pro absolventy, a protože je MUNI pro mě stále „srdcovka“, neváhala jsem.“

Gabriela Koščíková
HR a development
Předchozí Následující

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Age management pro personální řízení? Zeptejte se nás:

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.

telefon: 549 49 4117
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info